Lokala nyheter
För nyhetsredaktioner

Newsworthy hjälper lokalredaktioner göra journalistik av data.
Vi hittar och skriver nyheter på kommun- och länsnivå om bland annat brottslighet, fastighetspriser, vårdköer och väder.

Så här fungerar det

Statistik publiceras, vi hittar nyheter
Newsworthy använder statistikska modeller för att hitta lokala trender och avvikelser. Det vill säga nyheter.
Lokalt vinklade texter
När vi hittar nyheter autogenererar, eller "robotskriver", artiklar och grafik på kommun- och länsnivå.
Nyheter in din inbox
Du anger vilka kommuner och län du bevkar och får mejl av oss när vi hittar nyheter. Du kan antingen publicera text och grafik rakt av eller gräva vidare i.

Ge mig en nyhet om...

Published:
Read more
We have not been able to find any newsleads here yet.

Try out Newsworthy

Du prenumererar kostnadsfritt på vårt basutbud av nyheter.
As a partner in the European Data Journalism Network we are offering a free version of Newsworthy that gives you monthly newsleads based on data from Eurostat.

With a subscription to our Eurostat news you will also be able to create interactive charts using the LocalFocus platform.

Set up an account