Covid-19

Covid-19
Så utvecklas epidemin i Sverige

Vilka regioner drabbas värst? Hur ser spridningstakten ut?
Newsworthy sammanställer varje vardag en regional rapport om coronaviruset i Sverige.
Från och med midsommar har den här bevakningen på sommarlov, men vi siktar på att återkomma i augusti.

Rapporterna uppdateras alla vardagar på eftermiddagen med en unik sammanställning för varje region (gamla landsting).

Rapporterna bygger på statistik från Folkhälsomyndigheten och Svenska Intensivvårdsregistret, samt uppgifter från regionernas egna webbsidor.

Visa rapport för...

Ska man sammanfatta utvecklingen i Sverige just nu i enbart två bilder gör följande grafer ett rätt bra jobb.

För att jämna ut kortsiktiga upp- och nedgångar räknar vi här på antalet nya fall under de senaste sju dagarna, jämfört med föregående vecka. Kommer det in fler eller färre nya patienter och fall nu än för en vecka sedan?

Så ökar/minskar antalet nya IVA-patienter per region


Så ökar/minskar antalet nya bekräftade fall per region

Rörlighet i coronatiden

Orkar svenskarna hålla i den sociala isoleringen? Google publicerar i sin Mobiliy Report löpande data över hur och var deras användare rör på sig. Vi gör veckovis ut länsvisa rapporter om de senaste trenderna.

Så håller svenskarna i den sociala isoleringen

Här är de senaste trenderna.

Subscribe to news about Corona