Arbetslösheten minskar i Höganäs

Höganäs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Höganäs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Höganäs kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.

Under juli månad rapporterade Höganäs en total arbetslöshet på 5,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 661 av 11 804 invånare i åldern 16 till 64 år i Höganäs kommun var inskrivna som arbetssökande (173 färre än i juli i fjol).

Höganäs är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Höganäs hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,6 procent i kommunen, jämfört med 9,9 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Malmö har den högsta (14,4 procent). För att Höganäs skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 212 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,5 procent i Höganäs under juli månad, motsvarande 280 av 1 931 personer. Det är 2,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−30 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 16,8 till 14,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,9 procentenheter i Höganäs. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Höganäs som i andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,2 procentenheter). I juli var 8,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 82 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 46 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Höganäs lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,2 procentenheter.

52 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 52 arbetsplatsannonser i Höganäs kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Höganäs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare48
Personliga assistenter58
Grundutbildade sjuksköterskor45
Hovmästare och servitörer25
Idrottstränare och instruktörer m.fl.15
Kockar och kallskänkor34
Butikssäljare, dagligvaror23
Restaurang- och köksbiträden m.fl.23
Pizzabagare m.fl.33
Barnmorskor22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Höganäs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
HöganäsSkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,6 %−1,4 % 9,9 %−1,6 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda14,5 %−2,3 % 22,5 %−3,0 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar8,7 %−4,2 % 12,9 %−3,6 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv10,2 %−1,3 %
Bromölla8,9 %−1,4 %
Burlöv12,4 %−1,3 %
Båstad5,8 %−1,9 %
Eslöv9,2 %−1,3 %
Helsingborg11,2 %−1,5 %
Hässleholm9,7 %−1,4 %
Höganäs5,6 %−1,4 %
Hörby6,8 %−1,4 %
Höör5,6 %−1,4 %
Klippan7,9 %−1,7 %
Kristianstad10,5 %−1,1 %
Kävlinge5,5 %−1,2 %
Landskrona11,8 %−1,2 %
Lomma3,8 %−0,9 %
Lund7,2 %−1,4 %
Malmö14,4 %−2,1 %
Osby8,6 %−1,3 %
Perstorp14,3 %−1,2 %
Simrishamn6,4 %−1,9 %
Sjöbo5,6 %−1,6 %
Skurup7,6 %−1,8 %
Staffanstorp5,4 %−1,1 %
Svalöv7,2 %−0,5 %
Svedala5,7 %−1,1 %
Tomelilla7,6 %−1,9 %
Trelleborg8,3 %−1,3 %
Vellinge4,3 %−1,8 %
Ystad6,1 %−1,2 %
Ängelholm5,9 %−1,4 %
Åstorp10,7 %−1,8 %
Örkelljunga7,3 %−1,7 %
Östra Göinge11,9 %−1,9 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv20,1 %−3,4 %
Bromölla23,8 %−2,1 %
Burlöv19,3 %−1,6 %
Båstad15,5 %−7,1 %
Eslöv22,5 %−2,7 %
Helsingborg23,3 %−2,9 %
Hässleholm24,4 %−3,4 %
Höganäs14,5 %−2,3 %
Hörby18,2 %−3,6 %
Höör14,3 %−4,1 %
Klippan17,1 %−4,9 %
Kristianstad28,3 %−2,7 %
Kävlinge16,2 %−2,8 %
Landskrona22,1 %−1,6 %
Lomma11,4 %−3,9 %
Lund16,8 %−2,3 %
Malmö25,4 %−3,1 %
Osby23,2 %−3,1 %
Perstorp34,3 %−2,8 %
Simrishamn16,8 %−6,5 %
Sjöbo14,8 %−3,7 %
Skurup19,9 %−4,3 %
Staffanstorp12,1 %−2,7 %
Svalöv14,1 %−3,8 %
Svedala15,0 %−2,5 %
Tomelilla19,6 %−6,2 %
Trelleborg18,1 %−1,8 %
Vellinge9,6 %−6,7 %
Ystad17,3 %−3,6 %
Ängelholm15,9 %−2,9 %
Åstorp21,9 %−2,6 %
Örkelljunga18,9 %−4,9 %
Östra Göinge35,1 %−6,5 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv15,7 %−2,3 %
Bromölla16,3 %−3,2 %
Burlöv16,6 %−5,9 %
Båstad7,9 %−4,0 %
Eslöv13,2 %−4,5 %
Helsingborg11,8 %−4,1 %
Hässleholm14,5 %−2,0 %
Höganäs8,7 %−4,2 %
Hörby10,9 %−5,4 %
Höör12,1 %−2,8 %
Klippan11,4 %−4,1 %
Kristianstad15,5 %−2,0 %
Kävlinge13,1 %−3,8 %
Landskrona14,3 %−1,8 %
Lomma8,2 %−1,8 %
Lund7,9 %−3,3 %
Malmö16,5 %−4,4 %
Osby14,6 %−2,3 %
Perstorp19,2 %−5,1 %
Simrishamn7,9 %−2,2 %
Sjöbo9,9 %−4,0 %
Skurup12,1 %−3,6 %
Staffanstorp10,2 %−3,5 %
Svalöv14,8 %−0,5 %
Svedala11,7 %−3,0 %
Tomelilla9,3 %−6,6 %
Trelleborg12,4 %−2,1 %
Vellinge7,0 %−3,8 %
Ystad8,9 %−2,8 %
Ängelholm8,1 %−2,6 %
Åstorp15,5 %−3,0 %
Örkelljunga7,9 %−6,7 %
Östra Göinge19,7 %−1,8 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.