Arbetslösheten minskar i Kristianstad

Kristianstads kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kristianstads kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kristianstads kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.

Under juli månad rapporterade Kristianstad en total arbetslöshet på 10,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 4 419 av 42 086 invånare i åldern 16 till 64 år i Kristianstads kommun var inskrivna som arbetssökande (454 färre än i juli i fjol).

Kristianstad är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Kristianstad alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (10,5 procent i kommunen, jämfört med 9,9 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Malmö har den högsta (14,4 procent). För att Kristianstad skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 2 820 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,3 procent i Kristianstad under juli månad, motsvarande 2 789 av 9 855 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−117 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,5 till 28,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,8 procentenheter i Kristianstad. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kristianstad om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I juli var 15,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 729 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 108 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kristianstad högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,6 procentenheter.

372 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 372 arbetsplatsannonser i Kristianstads kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 670 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kristianstads kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2761
Personliga assistenter3256
Företagssäljare1629
Träarbetare, snickare m.fl.525
Lager- och terminalpersonal522
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering716
Grundskollärare415
Vaktmästare m.fl.115
Förskollärare314
Hovmästare och servitörer414

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Kristianstads kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
KristianstadSkåne länHela landet
Hela arbetskraften10,5 %−1,1 % 9,9 %−1,6 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda28,3 %−2,7 % 22,5 %−3,0 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar15,5 %−2,0 % 12,9 %−3,6 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv10,2 %−1,3 %
Bromölla8,9 %−1,4 %
Burlöv12,4 %−1,3 %
Båstad5,8 %−1,9 %
Eslöv9,2 %−1,3 %
Helsingborg11,2 %−1,5 %
Hässleholm9,7 %−1,4 %
Höganäs5,6 %−1,4 %
Hörby6,8 %−1,4 %
Höör5,6 %−1,4 %
Klippan7,9 %−1,7 %
Kristianstad10,5 %−1,1 %
Kävlinge5,5 %−1,2 %
Landskrona11,8 %−1,2 %
Lomma3,8 %−0,9 %
Lund7,2 %−1,4 %
Malmö14,4 %−2,1 %
Osby8,6 %−1,3 %
Perstorp14,3 %−1,2 %
Simrishamn6,4 %−1,9 %
Sjöbo5,6 %−1,6 %
Skurup7,6 %−1,8 %
Staffanstorp5,4 %−1,1 %
Svalöv7,2 %−0,5 %
Svedala5,7 %−1,1 %
Tomelilla7,6 %−1,9 %
Trelleborg8,3 %−1,3 %
Vellinge4,3 %−1,8 %
Ystad6,1 %−1,2 %
Ängelholm5,9 %−1,4 %
Åstorp10,7 %−1,8 %
Örkelljunga7,3 %−1,7 %
Östra Göinge11,9 %−1,9 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv20,1 %−3,4 %
Bromölla23,8 %−2,1 %
Burlöv19,3 %−1,6 %
Båstad15,5 %−7,1 %
Eslöv22,5 %−2,7 %
Helsingborg23,3 %−2,9 %
Hässleholm24,4 %−3,4 %
Höganäs14,5 %−2,3 %
Hörby18,2 %−3,6 %
Höör14,3 %−4,1 %
Klippan17,1 %−4,9 %
Kristianstad28,3 %−2,7 %
Kävlinge16,2 %−2,8 %
Landskrona22,1 %−1,6 %
Lomma11,4 %−3,9 %
Lund16,8 %−2,3 %
Malmö25,4 %−3,1 %
Osby23,2 %−3,1 %
Perstorp34,3 %−2,8 %
Simrishamn16,8 %−6,5 %
Sjöbo14,8 %−3,7 %
Skurup19,9 %−4,3 %
Staffanstorp12,1 %−2,7 %
Svalöv14,1 %−3,8 %
Svedala15,0 %−2,5 %
Tomelilla19,6 %−6,2 %
Trelleborg18,1 %−1,8 %
Vellinge9,6 %−6,7 %
Ystad17,3 %−3,6 %
Ängelholm15,9 %−2,9 %
Åstorp21,9 %−2,6 %
Örkelljunga18,9 %−4,9 %
Östra Göinge35,1 %−6,5 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv15,7 %−2,3 %
Bromölla16,3 %−3,2 %
Burlöv16,6 %−5,9 %
Båstad7,9 %−4,0 %
Eslöv13,2 %−4,5 %
Helsingborg11,8 %−4,1 %
Hässleholm14,5 %−2,0 %
Höganäs8,7 %−4,2 %
Hörby10,9 %−5,4 %
Höör12,1 %−2,8 %
Klippan11,4 %−4,1 %
Kristianstad15,5 %−2,0 %
Kävlinge13,1 %−3,8 %
Landskrona14,3 %−1,8 %
Lomma8,2 %−1,8 %
Lund7,9 %−3,3 %
Malmö16,5 %−4,4 %
Osby14,6 %−2,3 %
Perstorp19,2 %−5,1 %
Simrishamn7,9 %−2,2 %
Sjöbo9,9 %−4,0 %
Skurup12,1 %−3,6 %
Staffanstorp10,2 %−3,5 %
Svalöv14,8 %−0,5 %
Svedala11,7 %−3,0 %
Tomelilla9,3 %−6,6 %
Trelleborg12,4 %−2,1 %
Vellinge7,0 %−3,8 %
Ystad8,9 %−2,8 %
Ängelholm8,1 %−2,6 %
Åstorp15,5 %−3,0 %
Örkelljunga7,9 %−6,7 %
Östra Göinge19,7 %−1,8 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.