Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Västernorrland

Västernorrlands län Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Västernorrlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Västernorrland såg under juli månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten .

Under juli månad rapporterade Västernorrland en total arbetslöshet på 8,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 9 432 av 117 900 invånare i åldern 16 till 64 år i Västernorrlands län var inskrivna som arbetssökande (1 764 färre än i juli i fjol).

Västernorrland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Jämtland där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Den minskande arbetslösheten gör att Västernorrland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Sverige. Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (5,2 procent), medan Södermanland har den högsta (10,4 procent). För att Västernorrland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 3 301 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,5 procent i Västernorrland under juli månad, motsvarande 3 881 av 15 841 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−612 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,0 till 24,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,5 procentenheter i Västernorrland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Västernorrland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I juli var 12,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 468 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 437 personer på ett års sikt.

Medan Västernorrland har ungefär samma total arbetslöshet som Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 2,3 procentenheter högre i Västernorrland.

970 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 970 arbetsplatsannonser i Västernorrlands län i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 1 640 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Västernorrlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor70169
Företagssäljare114141
Personliga assistenter5398
Telefonförsäljare m.fl.4273
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.3758
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1158
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1147
Kundtjänstpersonal1240
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.3437
Tandläkare1034

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Västernorrlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
VästernorrlandSverige
Hela arbetskraften8,0 %−1,3 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda24,5 %−3,9 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar12,8 %−2,5 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Härnösand10,7 %−2,1 %
Kramfors8,5 %−2,0 %
Sollefteå7,8 %−0,9 %
Sundsvall7,7 %−1,2 %
Timrå8,0 %−0,5 %
Ånge6,4 %−1,0 %
Örnsköldsvik7,3 %−1,6 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Härnösand31,4 %−6,0 %
Kramfors24,9 %−6,5 %
Sollefteå23,2 %−1,6 %
Sundsvall22,3 %−3,1 %
Timrå22,9 %0,0 %
Ånge18,5 %−7,4 %
Örnsköldsvik26,3 %−4,8 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Härnösand15,9 %−3,4 %
Kramfors14,7 %−6,1 %
Sollefteå12,2 %−2,7 %
Sundsvall12,2 %−2,4 %
Timrå15,5 %0,0 %
Ånge9,5 %−2,3 %
Örnsköldsvik11,8 %−2,3 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.