Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på sex år i Skellefteå

Skellefteå kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Skellefteå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Skellefteå kommun noterar i juli den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juli 2015.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Skellefteå kommun med 2,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 15,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under juli månad rapporterade Skellefteå en total arbetslöshet på 4,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 752 av 35 755 invånare i åldern 16 till 64 år i Skellefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (422 färre än i juli i fjol).

Skellefteå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 3,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Skellefteå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,9 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (8,0 procent). För att Skellefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 215 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,3 procent i Skellefteå under juli månad, motsvarande 574 av 3 752 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−71 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över sex år i sträck. Sedan augusti 2014 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,8 till 15,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2015.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,4 procentenheter i Skellefteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Skellefteå som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Norsjö har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I juli var 7,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 278 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 94 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Skellefteå lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,2 procentenheter.

362 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 362 arbetsplatsannonser i Skellefteå kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 800 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Skellefteå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Processövervakare, kemisk industri657
Grundutbildade sjuksköterskor1550
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik842
Städare729
Industrielektriker829
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering526*
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri324
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer722
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik722
Väktare och ordningsvakter120

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Skellefteå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
SkellefteåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,9 %−1,2 % 5,4 %−1,5 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda15,3 %−2,9 % 15,5 %−3,7 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar7,4 %−1,8 % 7,6 %−3,4 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm5,4 %−3,5 %
Dorotea5,2 %−1,5 %
Lycksele6,3 %−1,0 %
Malå4,5 %−1,6 %
Nordmaling6,4 %−1,8 %
Norsjö5,0 %−2,4 %
Robertsfors4,7 %−1,0 %
Skellefteå4,9 %−1,2 %
Sorsele4,3 %−2,4 %
Storuman5,8 %−1,7 %
Umeå5,6 %−1,6 %
Vilhelmina6,6 %−1,6 %
Vindeln5,1 %−0,7 %
Vännäs5,5 %−0,8 %
Åsele8,0 %−0,7 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm12,9 %−13,3 %
Dorotea14,6 %−5,4 %
Lycksele19,5 %−3,9 %
Malå14,3 %−7,0 %
Nordmaling19,8 %−6,2 %
Norsjö19,0 %−2,8 %
Robertsfors16,2 %−2,2 %
Skellefteå15,3 %−2,9 %
Sorsele9,1 %−4,7 %
Storuman19,9 %−3,7 %
Umeå15,0 %−3,4 %
Vilhelmina19,0 %−3,6 %
Vindeln10,1 %−8,9 %
Vännäs17,9 %−5,0 %
Åsele15,4 %−5,3 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm7,3 %−0,2 %
Dorotea8,3 %−0,3 %
Lycksele8,0 %−4,2 %
Malå4,4 %−5,8 %
Nordmaling12,7 %−1,2 %
Norsjö9,3 %−2,7 %
Robertsfors10,6 %−1,9 %
Skellefteå7,4 %−1,8 %
Sorsele5,6 %−4,8 %
Storuman7,9 %−6,1 %
Umeå7,1 %−4,2 %
Vilhelmina8,6 %−3,4 %
Vindeln9,1 %−1,6 %
Vännäs9,4 %−2,3 %
Åsele12,1 %−1,5 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.