Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Västerbotten

Västerbottens län Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Västerbottens län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Västerbotten såg under juli månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.

Under juli månad rapporterade Västerbotten en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 7 336 av 135 852 invånare i åldern 16 till 64 år i Västerbottens län var inskrivna som arbetssökande (1 978 färre än i juli i fjol).

Västerbotten är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Jämtland där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Västerbotten hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (5,4 procent i länet, jämfört med 7,9 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (5,2 procent), medan Södermanland har den högsta (10,4 procent). För att Västerbotten skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 272 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,5 procent i Västerbotten under juli månad, motsvarande 2 648 av 17 084 personer. Det är 3,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−485 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,3 till 15,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,1 procentenheter i Västerbotten. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Västerbotten som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I juli var 7,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 145 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 634 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Västerbotten lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,9 procentenheter.

1 305 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 1 305 arbetsplatsannonser i Västerbottens län i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 2 290 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Västerbottens län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor61138
Restaurang- och köksbiträden m.fl.3495
Personliga assistenter6290
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2268*
Företagssäljare5764
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.4757
Processövervakare, kemisk industri657
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1751
Hovmästare och servitörer1949
Städare1944*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Västerbottens län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
VästerbottenSverige
Hela arbetskraften5,4 %−1,5 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda15,5 %−3,7 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar7,6 %−3,4 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm5,4 %−3,5 %
Dorotea5,2 %−1,5 %
Lycksele6,3 %−1,0 %
Malå4,5 %−1,6 %
Nordmaling6,4 %−1,8 %
Norsjö5,0 %−2,4 %
Robertsfors4,7 %−1,0 %
Skellefteå4,9 %−1,2 %
Sorsele4,3 %−2,4 %
Storuman5,8 %−1,7 %
Umeå5,6 %−1,6 %
Vilhelmina6,6 %−1,6 %
Vindeln5,1 %−0,7 %
Vännäs5,5 %−0,8 %
Åsele8,0 %−0,7 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm12,9 %−13,3 %
Dorotea14,6 %−5,4 %
Lycksele19,5 %−3,9 %
Malå14,3 %−7,0 %
Nordmaling19,8 %−6,2 %
Norsjö19,0 %−2,8 %
Robertsfors16,2 %−2,2 %
Skellefteå15,3 %−2,9 %
Sorsele9,1 %−4,7 %
Storuman19,9 %−3,7 %
Umeå15,0 %−3,4 %
Vilhelmina19,0 %−3,6 %
Vindeln10,1 %−8,9 %
Vännäs17,9 %−5,0 %
Åsele15,4 %−5,3 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm7,3 %−0,2 %
Dorotea8,3 %−0,3 %
Lycksele8,0 %−4,2 %
Malå4,4 %−5,8 %
Nordmaling12,7 %−1,2 %
Norsjö9,3 %−2,7 %
Robertsfors10,6 %−1,9 %
Skellefteå7,4 %−1,8 %
Sorsele5,6 %−4,8 %
Storuman7,9 %−6,1 %
Umeå7,1 %−4,2 %
Vilhelmina8,6 %−3,4 %
Vindeln9,1 %−1,6 %
Vännäs9,4 %−2,3 %
Åsele12,1 %−1,5 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.