Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 22:a månaden i följd i Norsjö

Norsjö kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Norsjö kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan september 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Norsjö kommun minskat. I juli fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Norsjö kommun med 2,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 19,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under juli månad rapporterade Norsjö en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,4 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 91 av 1 820 invånare i åldern 16 till 64 år i Norsjö kommun var inskrivna som arbetssökande (49 färre än i juli i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Norsjö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,0 procent.

Norsjö är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 3,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Norsjö hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (5,0 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (8,0 procent). För att Norsjö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle tretton personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,0 procent i Norsjö under juli månad, motsvarande 40 av 211 personer. Det är 2,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan september 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,7 till 19,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,0 procentenheter i Norsjö.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Norsjö om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I juli var 9,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 15 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med åtta personer på ett års sikt.

Det är första gången på 13 månader som arbetslösheten bland unga minskar.

Medan Norsjö har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,7 procentenheter högre i Norsjö.

Sju annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt sju arbetsplatsannonser i Norsjö kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring åtta lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Norsjö kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Löne- och personaladministratörer12
Förskollärare11
Grundskollärare11
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik11
Inspicienter och scriptor m.fl.11
Personliga assistenter11
Vårdbiträden11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Norsjö kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
NorsjöVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,0 %−2,4 % 5,4 %−1,5 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda19,0 %−2,8 % 15,5 %−3,7 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar9,3 %−2,7 % 7,6 %−3,4 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm5,4 %−3,5 %
Dorotea5,2 %−1,5 %
Lycksele6,3 %−1,0 %
Malå4,5 %−1,6 %
Nordmaling6,4 %−1,8 %
Norsjö5,0 %−2,4 %
Robertsfors4,7 %−1,0 %
Skellefteå4,9 %−1,2 %
Sorsele4,3 %−2,4 %
Storuman5,8 %−1,7 %
Umeå5,6 %−1,6 %
Vilhelmina6,6 %−1,6 %
Vindeln5,1 %−0,7 %
Vännäs5,5 %−0,8 %
Åsele8,0 %−0,7 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm12,9 %−13,3 %
Dorotea14,6 %−5,4 %
Lycksele19,5 %−3,9 %
Malå14,3 %−7,0 %
Nordmaling19,8 %−6,2 %
Norsjö19,0 %−2,8 %
Robertsfors16,2 %−2,2 %
Skellefteå15,3 %−2,9 %
Sorsele9,1 %−4,7 %
Storuman19,9 %−3,7 %
Umeå15,0 %−3,4 %
Vilhelmina19,0 %−3,6 %
Vindeln10,1 %−8,9 %
Vännäs17,9 %−5,0 %
Åsele15,4 %−5,3 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm7,3 %−0,2 %
Dorotea8,3 %−0,3 %
Lycksele8,0 %−4,2 %
Malå4,4 %−5,8 %
Nordmaling12,7 %−1,2 %
Norsjö9,3 %−2,7 %
Robertsfors10,6 %−1,9 %
Skellefteå7,4 %−1,8 %
Sorsele5,6 %−4,8 %
Storuman7,9 %−6,1 %
Umeå7,1 %−4,2 %
Vilhelmina8,6 %−3,4 %
Vindeln9,1 %−1,6 %
Vännäs9,4 %−2,3 %
Åsele12,1 %−1,5 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.