Arbetslösheten bland utlandsfödda lägre i Dorotea än i Västerbotten för första gången på över tio år

Dorotea kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Dorotea kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ända sedan i augusti 2010 haft Dorotea haft högre arbetslöshet bland utlandsfödda än Västerbotten, men nu har länet gått om kommunen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Dorotea kommun med 5,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 14,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under juli månad rapporterade Dorotea en total arbetslöshet på 5,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 59 av 1 135 invånare i åldern 16 till 64 år i Dorotea kommun var inskrivna som arbetssökande (18 färre än i juli i fjol).

Dorotea är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 3,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Dorotea passerat snittet i Västerbottens län och nu har lägre arbetslöshet (5,2 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (8,0 procent). För att Dorotea skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle tio personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,6 procent i Dorotea under juli månad, motsvarande 15 av 103 personer. Det är 5,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,1 till 14,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2010.

Anmärkningsvärt är att arbetslösheten nu, för första gången sedan augusti 2010, är lägre i Dorotea än snittet i Västerbotten.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,4 procentenheter i Dorotea. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,9 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Dorotea om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Norsjö har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,3 procentenheter). I juli var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande nio personer). Mäter vi antalet inskrivna har det däremot inte skett någon förändring.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Dorotea sjunkit 14 månader i följd (ner från 15,0 procent i maj 2020 till 8,3 procent nu).

Medan Dorotea har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,7 procentenheter högre i Dorotea.

13 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 13 arbetsplatsannonser i Dorotea kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring tio lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Dorotea kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor77
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning11
Elevassistenter m.fl.11
Personliga assistenter11
Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11
Övriga chefer inom samhällsservice11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Dorotea kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
DoroteaVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,2 %−1,5 % 5,4 %−1,5 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda14,6 %−5,4 % 15,5 %−3,7 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar8,3 %−0,3 % 7,6 %−3,4 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm5,4 %−3,5 %
Dorotea5,2 %−1,5 %
Lycksele6,3 %−1,0 %
Malå4,5 %−1,6 %
Nordmaling6,4 %−1,8 %
Norsjö5,0 %−2,4 %
Robertsfors4,7 %−1,0 %
Skellefteå4,9 %−1,2 %
Sorsele4,3 %−2,4 %
Storuman5,8 %−1,7 %
Umeå5,6 %−1,6 %
Vilhelmina6,6 %−1,6 %
Vindeln5,1 %−0,7 %
Vännäs5,5 %−0,8 %
Åsele8,0 %−0,7 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm12,9 %−13,3 %
Dorotea14,6 %−5,4 %
Lycksele19,5 %−3,9 %
Malå14,3 %−7,0 %
Nordmaling19,8 %−6,2 %
Norsjö19,0 %−2,8 %
Robertsfors16,2 %−2,2 %
Skellefteå15,3 %−2,9 %
Sorsele9,1 %−4,7 %
Storuman19,9 %−3,7 %
Umeå15,0 %−3,4 %
Vilhelmina19,0 %−3,6 %
Vindeln10,1 %−8,9 %
Vännäs17,9 %−5,0 %
Åsele15,4 %−5,3 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjurholm7,3 %−0,2 %
Dorotea8,3 %−0,3 %
Lycksele8,0 %−4,2 %
Malå4,4 %−5,8 %
Nordmaling12,7 %−1,2 %
Norsjö9,3 %−2,7 %
Robertsfors10,6 %−1,9 %
Skellefteå7,4 %−1,8 %
Sorsele5,6 %−4,8 %
Storuman7,9 %−6,1 %
Umeå7,1 %−4,2 %
Vilhelmina8,6 %−3,4 %
Vindeln9,1 %−1,6 %
Vännäs9,4 %−2,3 %
Åsele12,1 %−1,5 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.