Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Ånge

Ånge kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Ånge kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Ånge kommun minskat. I juli fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ånge kommun med 7,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 18,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under juli månad rapporterade Ånge en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 280 av 4 375 invånare i åldern 16 till 64 år i Ånge kommun var inskrivna som arbetssökande (48 färre än i juli i fjol).

Ånge är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Härnösand där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ånge hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (6,4 procent i kommunen, jämfört med 8,0 procent i hela länet). Ånge har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Härnösand har den högsta (10,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,5 procent i Ånge under juli månad, motsvarande 72 av 389 personer. Det är 7,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−38 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,0 till 18,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,1 procentenheter i Ånge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−6,4 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ånge om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I juli var 9,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 40 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ånge lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,3 procentenheter.

33 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 33 arbetsplatsannonser i Ånge kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ånge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare1014
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.55
Tandläkare15
Telefonförsäljare m.fl.55
Bibliotekarier och arkivarier22
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik11
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik11
Kundtjänstpersonal11
Lednings- och organisationsutvecklare11
Löne- och personaladministratörer11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Ånge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
ÅngeVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−1,0 % 8,0 %−1,3 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda18,5 %−7,4 % 24,5 %−3,9 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar9,5 %−2,3 % 12,8 %−2,5 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Härnösand10,7 %−2,1 %
Kramfors8,5 %−2,0 %
Sollefteå7,8 %−0,9 %
Sundsvall7,7 %−1,2 %
Timrå8,0 %−0,5 %
Ånge6,4 %−1,0 %
Örnsköldsvik7,3 %−1,6 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Härnösand31,4 %−6,0 %
Kramfors24,9 %−6,5 %
Sollefteå23,2 %−1,6 %
Sundsvall22,3 %−3,1 %
Timrå22,9 %0,0 %
Ånge18,5 %−7,4 %
Örnsköldsvik26,3 %−4,8 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Härnösand15,9 %−3,4 %
Kramfors14,7 %−6,1 %
Sollefteå12,2 %−2,7 %
Sundsvall12,2 %−2,4 %
Timrå15,5 %0,0 %
Ånge9,5 %−2,3 %
Örnsköldsvik11,8 %−2,3 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.