Arbetslösheten minskar betydligt i Sjöbo

Sjöbo kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Sjöbo kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Sjöbo kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.

Under juli månad rapporterade Sjöbo en total arbetslöshet på 5,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 525 av 9 375 invånare i åldern 16 till 64 år i Sjöbo kommun var inskrivna som arbetssökande (149 färre än i juli i fjol).

Sjöbo är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sjöbo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,6 procent i kommunen, jämfört med 9,9 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Malmö har den högsta (14,4 procent). För att Sjöbo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 169 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,8 procent i Sjöbo under juli månad, motsvarande 163 av 1 101 personer. Det är 3,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−32 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 18,5 till 14,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,2 procentenheter i Sjöbo. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Sjöbo om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4 procentenheter). I juli var 9,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 77 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 39 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sjöbo lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,0 procentenheter.

39 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 39 arbetsplatsannonser i Sjöbo kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sjöbo kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Djursjukskötare m.fl.120
Vårdare, boendestödjare314
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering211
Företagssäljare35
Anestesisjuksköterskor14
Distriktssköterskor13
Grundutbildade sjuksköterskor23
Personliga assistenter33
Operationssjuksköterskor13
Socialsekreterare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Sjöbo kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
SjöboSkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,6 %−1,6 % 9,9 %−1,6 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda14,8 %−3,7 % 22,5 %−3,0 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar9,9 %−4,0 % 12,9 %−3,6 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv10,2 %−1,3 %
Bromölla8,9 %−1,4 %
Burlöv12,4 %−1,3 %
Båstad5,8 %−1,9 %
Eslöv9,2 %−1,3 %
Helsingborg11,2 %−1,5 %
Hässleholm9,7 %−1,4 %
Höganäs5,6 %−1,4 %
Hörby6,8 %−1,4 %
Höör5,6 %−1,4 %
Klippan7,9 %−1,7 %
Kristianstad10,5 %−1,1 %
Kävlinge5,5 %−1,2 %
Landskrona11,8 %−1,2 %
Lomma3,8 %−0,9 %
Lund7,2 %−1,4 %
Malmö14,4 %−2,1 %
Osby8,6 %−1,3 %
Perstorp14,3 %−1,2 %
Simrishamn6,4 %−1,9 %
Sjöbo5,6 %−1,6 %
Skurup7,6 %−1,8 %
Staffanstorp5,4 %−1,1 %
Svalöv7,2 %−0,5 %
Svedala5,7 %−1,1 %
Tomelilla7,6 %−1,9 %
Trelleborg8,3 %−1,3 %
Vellinge4,3 %−1,8 %
Ystad6,1 %−1,2 %
Ängelholm5,9 %−1,4 %
Åstorp10,7 %−1,8 %
Örkelljunga7,3 %−1,7 %
Östra Göinge11,9 %−1,9 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv20,1 %−3,4 %
Bromölla23,8 %−2,1 %
Burlöv19,3 %−1,6 %
Båstad15,5 %−7,1 %
Eslöv22,5 %−2,7 %
Helsingborg23,3 %−2,9 %
Hässleholm24,4 %−3,4 %
Höganäs14,5 %−2,3 %
Hörby18,2 %−3,6 %
Höör14,3 %−4,1 %
Klippan17,1 %−4,9 %
Kristianstad28,3 %−2,7 %
Kävlinge16,2 %−2,8 %
Landskrona22,1 %−1,6 %
Lomma11,4 %−3,9 %
Lund16,8 %−2,3 %
Malmö25,4 %−3,1 %
Osby23,2 %−3,1 %
Perstorp34,3 %−2,8 %
Simrishamn16,8 %−6,5 %
Sjöbo14,8 %−3,7 %
Skurup19,9 %−4,3 %
Staffanstorp12,1 %−2,7 %
Svalöv14,1 %−3,8 %
Svedala15,0 %−2,5 %
Tomelilla19,6 %−6,2 %
Trelleborg18,1 %−1,8 %
Vellinge9,6 %−6,7 %
Ystad17,3 %−3,6 %
Ängelholm15,9 %−2,9 %
Åstorp21,9 %−2,6 %
Örkelljunga18,9 %−4,9 %
Östra Göinge35,1 %−6,5 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv15,7 %−2,3 %
Bromölla16,3 %−3,2 %
Burlöv16,6 %−5,9 %
Båstad7,9 %−4,0 %
Eslöv13,2 %−4,5 %
Helsingborg11,8 %−4,1 %
Hässleholm14,5 %−2,0 %
Höganäs8,7 %−4,2 %
Hörby10,9 %−5,4 %
Höör12,1 %−2,8 %
Klippan11,4 %−4,1 %
Kristianstad15,5 %−2,0 %
Kävlinge13,1 %−3,8 %
Landskrona14,3 %−1,8 %
Lomma8,2 %−1,8 %
Lund7,9 %−3,3 %
Malmö16,5 %−4,4 %
Osby14,6 %−2,3 %
Perstorp19,2 %−5,1 %
Simrishamn7,9 %−2,2 %
Sjöbo9,9 %−4,0 %
Skurup12,1 %−3,6 %
Staffanstorp10,2 %−3,5 %
Svalöv14,8 %−0,5 %
Svedala11,7 %−3,0 %
Tomelilla9,3 %−6,6 %
Trelleborg12,4 %−2,1 %
Vellinge7,0 %−3,8 %
Ystad8,9 %−2,8 %
Ängelholm8,1 %−2,6 %
Åstorp15,5 %−3,0 %
Örkelljunga7,9 %−6,7 %
Östra Göinge19,7 %−1,8 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.