Arbetslösheten stiger i Degerfors – medan den sjunker i Örebro

Degerfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Degerfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Degerfors kommun såg under juli en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet. Kommunen har passerat Örebro län och har nu högre arbetslöshet.

Under juli månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 9,3 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,2 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 398 av 4 280 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (nio fler än i juli i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Degerfors är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan december 2019 har arbetslösheten gått upp från 7,2 till 9,3 procent.

Degerfors går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Degerfors hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (9,3 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,6 procent), medan Hällefors har den högsta (11,2 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 201 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,9 procent i Degerfors under juli månad, motsvarande 182 av 652 personer. Det är 0,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+7 om man räknar personer). Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de åtta föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,6 procentenheter i Degerfors. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Degerfors som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker något

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,1 procentenheter). I juli var 16,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 73 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med ett personer på ett års sikt.

Det är första gången på 18 månader som arbetslösheten bland unga minskar.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,7 procentenheter.

18 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 18 arbetsplatsannonser i Degerfors kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 20 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Degerfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare24
Personliga assistenter23
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.22
Grundutbildade sjuksköterskor22
Chefer inom äldreomsorg11
Distriktssköterskor11
Fritidsledare m.fl.11
Fysioterapeuter och sjukgymnaster11
Förskollärare11
Grundskollärare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Degerfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
DegerforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften9,3 %+0,2 % 8,4 %−1,3 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda27,9 %−0,4 % 23,9 %−3,2 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar16,2 %−0,1 % 11,5 %−2,7 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Askersund4,7 %−0,9 %
Degerfors9,3 %+0,2 %
Hallsberg8,3 %−1,3 %
Hällefors11,2 %−2,3 %
Karlskoga8,0 %−1,1 %
Kumla6,6 %−0,7 %
Laxå7,0 %−1,7 %
Lekeberg4,6 %−0,9 %
Lindesberg7,9 %−2,2 %
Ljusnarsberg8,8 %−3,6 %
Nora7,4 %−1,9 %
Örebro9,2 %−1,3 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Askersund21,0 %−5,3 %
Degerfors27,9 %−0,4 %
Hallsberg23,0 %−3,7 %
Hällefors35,0 %−3,0 %
Karlskoga24,4 %−3,1 %
Kumla19,0 %−2,5 %
Laxå23,5 %−5,0 %
Lekeberg16,9 %−6,4 %
Lindesberg22,6 %−5,1 %
Ljusnarsberg22,9 %−6,8 %
Nora22,6 %−7,9 %
Örebro24,2 %−2,7 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Askersund7,9 %−0,8 %
Degerfors16,2 %−0,1 %
Hallsberg14,2 %+0,1 %
Hällefors13,8 %−2,0 %
Karlskoga11,9 %−2,3 %
Kumla11,8 %−1,7 %
Laxå13,2 %0,0 %
Lekeberg9,1 %−4,3 %
Lindesberg11,9 %−4,9 %
Ljusnarsberg8,3 %−10,5 %
Nora12,8 %−2,7 %
Örebro11,1 %−2,9 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.