Arbetslösheten i Östra Göinge faller mer än i andra kommuner i Skåne

Östra Göinge kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Östra Göinge kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

33 av 33 kommuner i Skåne län såg en minskande arbetslöshet i juli. Östra Göinge var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under juli månad rapporterade Östra Göinge en total arbetslöshet på 11,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,9 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 812 av 6 824 invånare i åldern 16 till 64 år i Östra Göinge kommun var inskrivna som arbetssökande (137 färre än i juli i fjol).

Östra Göinge är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Östra Göinge alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (11,9 procent i kommunen, jämfört med 9,9 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Malmö har den högsta (14,4 procent). För att Östra Göinge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 553 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 35,1 procent i Östra Göinge under juli månad, motsvarande 479 av 1 365 personer. Det är 6,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−89 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan oktober 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 57,4 till 35,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 23,2 procentenheter i Östra Göinge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Östra Göinge om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I juli var 19,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 132 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 21 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Östra Göinge högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 6,8 procentenheter.

40 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 40 arbetsplatsannonser i Östra Göinge kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Östra Göinge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundskollärare312
Barnskötare110
Grundutbildade sjuksköterskor49
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering36
Skolsköterskor33
Röntgensjuksköterskor13
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning22
Fritidspedagoger22
Företagssäljare22
Förskollärare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Östra Göinge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
Östra GöingeSkåne länHela landet
Hela arbetskraften11,9 %−1,9 % 9,9 %−1,6 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda35,1 %−6,5 % 22,5 %−3,0 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar19,7 %−1,8 % 12,9 %−3,6 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv10,2 %−1,3 %
Bromölla8,9 %−1,4 %
Burlöv12,4 %−1,3 %
Båstad5,8 %−1,9 %
Eslöv9,2 %−1,3 %
Helsingborg11,2 %−1,5 %
Hässleholm9,7 %−1,4 %
Höganäs5,6 %−1,4 %
Hörby6,8 %−1,4 %
Höör5,6 %−1,4 %
Klippan7,9 %−1,7 %
Kristianstad10,5 %−1,1 %
Kävlinge5,5 %−1,2 %
Landskrona11,8 %−1,2 %
Lomma3,8 %−0,9 %
Lund7,2 %−1,4 %
Malmö14,4 %−2,1 %
Osby8,6 %−1,3 %
Perstorp14,3 %−1,2 %
Simrishamn6,4 %−1,9 %
Sjöbo5,6 %−1,6 %
Skurup7,6 %−1,8 %
Staffanstorp5,4 %−1,1 %
Svalöv7,2 %−0,5 %
Svedala5,7 %−1,1 %
Tomelilla7,6 %−1,9 %
Trelleborg8,3 %−1,3 %
Vellinge4,3 %−1,8 %
Ystad6,1 %−1,2 %
Ängelholm5,9 %−1,4 %
Åstorp10,7 %−1,8 %
Örkelljunga7,3 %−1,7 %
Östra Göinge11,9 %−1,9 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv20,1 %−3,4 %
Bromölla23,8 %−2,1 %
Burlöv19,3 %−1,6 %
Båstad15,5 %−7,1 %
Eslöv22,5 %−2,7 %
Helsingborg23,3 %−2,9 %
Hässleholm24,4 %−3,4 %
Höganäs14,5 %−2,3 %
Hörby18,2 %−3,6 %
Höör14,3 %−4,1 %
Klippan17,1 %−4,9 %
Kristianstad28,3 %−2,7 %
Kävlinge16,2 %−2,8 %
Landskrona22,1 %−1,6 %
Lomma11,4 %−3,9 %
Lund16,8 %−2,3 %
Malmö25,4 %−3,1 %
Osby23,2 %−3,1 %
Perstorp34,3 %−2,8 %
Simrishamn16,8 %−6,5 %
Sjöbo14,8 %−3,7 %
Skurup19,9 %−4,3 %
Staffanstorp12,1 %−2,7 %
Svalöv14,1 %−3,8 %
Svedala15,0 %−2,5 %
Tomelilla19,6 %−6,2 %
Trelleborg18,1 %−1,8 %
Vellinge9,6 %−6,7 %
Ystad17,3 %−3,6 %
Ängelholm15,9 %−2,9 %
Åstorp21,9 %−2,6 %
Örkelljunga18,9 %−4,9 %
Östra Göinge35,1 %−6,5 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bjuv15,7 %−2,3 %
Bromölla16,3 %−3,2 %
Burlöv16,6 %−5,9 %
Båstad7,9 %−4,0 %
Eslöv13,2 %−4,5 %
Helsingborg11,8 %−4,1 %
Hässleholm14,5 %−2,0 %
Höganäs8,7 %−4,2 %
Hörby10,9 %−5,4 %
Höör12,1 %−2,8 %
Klippan11,4 %−4,1 %
Kristianstad15,5 %−2,0 %
Kävlinge13,1 %−3,8 %
Landskrona14,3 %−1,8 %
Lomma8,2 %−1,8 %
Lund7,9 %−3,3 %
Malmö16,5 %−4,4 %
Osby14,6 %−2,3 %
Perstorp19,2 %−5,1 %
Simrishamn7,9 %−2,2 %
Sjöbo9,9 %−4,0 %
Skurup12,1 %−3,6 %
Staffanstorp10,2 %−3,5 %
Svalöv14,8 %−0,5 %
Svedala11,7 %−3,0 %
Tomelilla9,3 %−6,6 %
Trelleborg12,4 %−2,1 %
Vellinge7,0 %−3,8 %
Ystad8,9 %−2,8 %
Ängelholm8,1 %−2,6 %
Åstorp15,5 %−3,0 %
Örkelljunga7,9 %−6,7 %
Östra Göinge19,7 %−1,8 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.