Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fyra år i Kungsbacka

Kungsbacka kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kungsbacka kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kungsbacka kommun noterar i juli den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juli 2017.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Kungsbacka kommun med 2,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 12,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under juli månad rapporterade Kungsbacka en total arbetslöshet på 3,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 565 av 42 297 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (506 färre än i juli i fjol).

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (3,7 procent i kommunen, jämfört med 6,0 procent i hela länet). Kungsbacka har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Hylte har den högsta (10,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent). Kungsbackas arbetslöshet sticker ut som den sjunde lägsta i hela landet.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,6 procent i Kungsbacka under juli månad, motsvarande 538 av 4 270 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−68 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,4 till 12,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2017.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,9 procentenheter i Kungsbacka. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,8 procentenheter). I juli var 5,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 221 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 161 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,9 procentenheter.

234 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 234 arbetsplatsannonser i Kungsbacka kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 410 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kungsbacka kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter1753
Träarbetare, snickare m.fl.824
Grundskollärare1322
Restaurang- och köksbiträden m.fl.820
Grundutbildade sjuksköterskor719
Idrottstränare och instruktörer m.fl.518
Städare1117
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering617
Företagssäljare1014
Lager- och terminalpersonal1012

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Kungsbacka kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
KungsbackaHallands länHela landet
Hela arbetskraften3,7 %−1,2 % 6,0 %−1,3 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda12,6 %−2,2 % 18,3 %−2,7 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar5,2 %−3,8 % 7,1 %−3,5 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Falkenberg6,6 %−1,2 %
Halmstad8,0 %−1,6 %
Hylte10,2 %−2,0 %
Kungsbacka3,7 %−1,2 %
Laholm6,2 %−1,5 %
Varberg4,4 %−1,3 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Falkenberg20,1 %−1,7 %
Halmstad20,5 %−2,6 %
Hylte24,8 %−4,1 %
Kungsbacka12,6 %−2,2 %
Laholm19,0 %−3,7 %
Varberg13,4 %−3,5 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Falkenberg6,9 %−2,7 %
Halmstad8,8 %−3,1 %
Hylte12,7 %−5,2 %
Kungsbacka5,2 %−3,8 %
Laholm9,1 %−2,9 %
Varberg5,6 %−3,4 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.