Söderhamn har nu den näst högsta arbetslösheten bland utlandsfödda i landet

Söderhamns kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Söderhamns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Statistik från juli visar på en svag arbetsmarknadsutveckling i Söderhamn. Kommunens arbetslöshet bland utlandsfödda är nu den näst högsta i hela Sverige.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Söderhamns kommun med 3,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 35,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under juli månad rapporterade Söderhamn en total arbetslöshet på 10,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Gävleborgs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 272 av 11 670 invånare i åldern 16 till 64 år i Söderhamns kommun var inskrivna som arbetssökande (211 färre än i juli i fjol).

Söderhamn är inte den enda kommunen i Gävleborg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i nio av tio kommuner. Störst är minskningen i Bollnäs där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Söderhamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Gävleborgs län (10,9 procent i kommunen, jämfört med 9,8 procent i hela länet). Hudiksvall har den lägsta arbetslösheten i länet (7,3 procent), medan Sandviken har den högsta (11,1 procent). För att Söderhamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hudiksvall skulle 420 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,4 procent) i landet som helhet, medan Habo och Tjörn har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 35,3 procent i Söderhamn under juli månad, motsvarande 632 av 1 790 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−97 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan januari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 52,1 till 35,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 24,4 procentenheter i Söderhamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Söderhamn som i andra kommuner i Gävleborg. Gävle har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ovanåker har den största.

Trots den senaste nedgången har Söderhamn nu den näst högsta arbetslösheten bland utlandsfödda i landet jämfört med andra kommuner.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I juli var 19,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 208 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 90 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Söderhamn högre än i Gävleborg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,9 procentenheter.

76 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 76 arbetsplatsannonser i Söderhamns kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Söderhamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare46
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering66
Grundutbildade sjuksköterskor55
Grundskollärare25
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.44
Övrig servicepersonal14
Butikssäljare, dagligvaror24
Personliga assistenter23
Socialsekreterare33
Röntgensjuksköterskor13

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Söderhamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
SöderhamnGävleborgs länHela landet
Hela arbetskraften10,9 %−1,3 % 9,8 %−1,2 % 7,9 %−1,3 %
Bland utlandsfödda35,3 %−3,1 % 29,1 %−2,5 % 19,0 %−2,6 %
Bland ungdomar19,3 %−3,6 % 16,4 %−2,8 % 10,5 %−2,9 %
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bollnäs9,9 %−1,9 %
Gävle10,5 %−0,9 %
Hofors9,9 %−1,1 %
Hudiksvall7,3 %−1,7 %
Ljusdal8,7 %−1,3 %
Nordanstig7,5 %+0,1 %
Ockelbo9,2 %−0,8 %
Ovanåker8,4 %−1,4 %
Sandviken11,1 %−1,0 %
Söderhamn10,9 %−1,3 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bollnäs32,6 %−6,6 %
Gävle28,1 %−1,5 %
Hofors28,7 %−3,6 %
Hudiksvall22,8 %−3,2 %
Ljusdal26,8 %−4,6 %
Nordanstig23,5 %−2,4 %
Ockelbo31,2 %−1,4 %
Ovanåker34,1 %−1,4 %
Sandviken30,8 %−1,4 %
Söderhamn35,3 %−3,1 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Bollnäs16,9 %−2,3 %
Gävle16,0 %−2,2 %
Hofors22,0 %−1,4 %
Hudiksvall14,3 %−3,6 %
Ljusdal13,2 %−5,3 %
Nordanstig14,1 %−2,8 %
Ockelbo16,2 %+2,9 %
Ovanåker15,1 %−4,1 %
Sandviken18,6 %−3,2 %
Söderhamn19,3 %−3,6 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.