Efter åtta månaders uppgång – nu sjunker priserna på bostadsrätter i Åre

Åre kommun | Fastighetspriser |
Efter åtta månaders uppgång – nu sjunker priserna på bostadsrätter i Åre
Sniper Zeta, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Sedan oktober 2020 har priserna på bostadsrätter stigit i Åre kommun, men föräljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 4 procent.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

Även i hela Jämtland sjunker priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisnedgång på 13 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter stiger i 77 av landets kommuner, medan de sjunker i 45 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på bostadsrätter i två av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Östersund där priserna steg med 13 procent. I Åre däremot sjönk priserna med 4 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i fem av länets åtta kommuner.

Sammanlagt såldes 60 bostadsrätter i Åre kommun mellan maj och juli till ett genomsnittligt pris på 3,1 miljoner kronor. I fjol gjordes 96 affärer vid den här tiden på året.

I hela Jämtland såldes 358 bostadsrätter för i snitt 2,0 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

32 försäljningar av villor

Mellan maj och juli gjordes sammanlagt 32 affärer med villor i Åre kommun. Det kan jämföras med 16 vid motsvarande tid i fjol.

De sålda villorna i Åre kommun hade ett genomsnittligt pris på 3,6 miljoner kronor.

I hela Jämtland såldes 229 villor för i snitt 2,4 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Statistiken visar även på en prisuppgång i Åre kommun. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 2 procent högre än för tre månader sedan. I hela Jämtland däremot ligger villapriserna stilla.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor stiger i 130 av landets kommuner, medan de sjunker i 43 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på villor i två av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Åre där priserna steg med 2 procent. I Härjedalen däremot sjönk priserna med 8 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i fem av länets åtta kommuner.

Priserna på fritidshus går kännbart uppåt

Priserna på fritidshus har gått upp i Åre kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tolv månaderna visar på en uppgång med 24 procent.

Även i hela Jämtland ökar priserna på fritidshus. I hela länet noterades en prisuppgång på 17 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på fritidshus stiger i 63 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på fritidshus i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härjedalen och Åre där priserna steg med 24 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i fem av länets åtta kommuner.

Sammanlagt såldes 18 fritidshus i Åre kommun mellan maj och juli till ett genomsnittligt pris på 2,8 miljoner kronor. I fjol gjordes 16 affärer vid den här tiden på året.

I hela Jämtland såldes 67 fritidshus för i snitt 2,5 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Tabeller

Försäljningar av villor i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg 81,2 miljoner
Bräcke 160,7 miljoner
Härjedalen−8 % 251,1 miljoner
Krokom 422,8 miljoner
Ragunda 180,6 miljoner
Strömsund 110,8 miljoner
Åre+2 % 323,6 miljoner
Östersund+1 % 773,3 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg 152,4 miljoner
Bräcke 0
Härjedalen+12 % 343,6 miljoner
Krokom 61,4 miljoner
Ragunda 0
Strömsund 0
Åre−4 % 603,1 miljoner
Östersund+13 % 2431,5 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg+12 % 71,4 miljoner
Bräcke 21,1 miljoner
Härjedalen+24 % 283,3 miljoner
Krokom 41,6 miljoner
Ragunda 10,5 miljoner
Strömsund 0
Åre+24 % 182,8 miljoner
Östersund 71,2 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.