Priserna på bostadsrätter stiger något i Västernorrland

Västernorrlands län Fastighetspriser
Priserna på bostadsrätter stiger något  i Västernorrland
Sniper Zeta, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 3 procent.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

I hela Sverige däremot ligger priserna på bostadsrätter stilla.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter stiger i 77 av landets kommuner, medan de sjunker i 45 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrland stiger priserna på bostadsrätter i två av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härnösand där priserna steg med 27 procent. I Örnsköldsvik däremot sjönk priserna med 8 procent.

Sammanlagt såldes 495 bostadsrätter i Västernorrlands län mellan maj och juli till ett genomsnittligt pris på 1,0 miljon kronor. I fjol gjordes 480 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 31 582 bostadsrätter för i snitt 2,9 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Priserna på villor ökar något

Villapriserna har gått upp i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 3 procent.

Även i hela Sverige ökar villapriserna. I hela riket noterades en prisuppgång på 4 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor stiger i 130 av landets kommuner, medan de sjunker i 43 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrland stiger priserna på villor i fyra av fem kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Kramfors där priserna steg med 21 procent. I Sundsvall däremot sjönk priserna med 2 procent.

Sammanlagt såldes 471 villor i Västernorrlands län mellan maj och juli till ett genomsnittligt pris på 1,9 miljoner kronor. I fjol gjordes 441 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 17 170 villor för i snitt 4,0 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Priserna på fritidshus stiger kännbart

Priserna på fritidshus har gått upp i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tolv månaderna visar på en uppgång med 16 procent.

Även i hela Sverige ökar priserna på fritidshus. I hela riket noterades en prisuppgång på 17 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på fritidshus stiger i 63 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Sammanlagt såldes 89 fritidshus i Västernorrlands län mellan maj och juli till ett genomsnittligt pris på 1,6 miljoner kronor. I fjol gjordes 103 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 2 644 fritidshus för i snitt 2,3 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Tabeller

Försäljningar av villor i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+4 % 561,4 miljoner
Kramfors+21 % 420,9 miljoner
Sollefteå 300,8 miljoner
Sundsvall−2 % 1622,7 miljoner
Timrå+3 % 451,9 miljoner
Ånge 50,6 miljoner
Örnsköldsvik+4 % 1311,8 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+27 % 580,6 miljoner
Kramfors 60,3 miljoner
Sollefteå 20,2 miljoner
Sundsvall+2 % 3411,2 miljoner
Timrå0 % 300,6 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik−8 % 581,1 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand 111,2 miljoner
Kramfors 241,8 miljoner
Sollefteå 0
Sundsvall+18 % 341,7 miljoner
Timrå 61,4 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik 141,6 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.