Få försäljningar av bostadsrätter i Timrå

Timrå kommun Fastighetspriser
Få försäljningar av bostadsrätter i Timrå
Sniper Zeta, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Mellan maj och juli såldes 30 bostadsrätter i Timrå kommun. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Under maj till juli såldes det sju färre bostadsrätter i Timrå än snittet för det senaste året. Detta trots att bostadsmarknaden under maj till juli, historiskt sett, varit förhållandevis aktiv.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda bostadsrätterna i Timrå kommun hade ett genomsnittligt pris på 0,6 miljoner kronor. I fjol gjordes 29 affärer vid den här tiden på året.

I hela Västernorrland såldes 495 bostadsrätter för i snitt 1,0 miljon kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Medelpriset på försäljningarna i Timrå kommun låg på i stort sett samma nivå som för tre månader sedan. I hela Västernorrland däremot ökar priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisuppgång på 3 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter stiger i 77 av landets kommuner, medan de sjunker i 45 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrlands län stiger priserna på bostadsrätter i två av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härnösand där priserna steg med 27 procent. I Örnsköldsvik däremot sjönk priserna med 8 procent.

45 villor såldes

Mellan maj och juli gjordes sammanlagt 45 affärer med villor i Timrå kommun. Det kan jämföras med 44 vid motsvarande tid i fjol.

De sålda villorna i Timrå kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,9 miljoner kronor.

I hela Västernorrland såldes 471 villor för i snitt 1,9 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Statistiken visar även på en prisuppgång i Timrå kommun. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 3 procent högre än för tre månader sedan. Även i hela Västernorrland ökar villapriserna. I hela länet noterades en prisuppgång på 3 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor stiger i 130 av landets kommuner, medan de sjunker i 43 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrlands län stiger priserna på villor i fyra av fem kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Kramfors där priserna steg med 21 procent. I Sundsvall däremot sjönk priserna med 2 procent.

Sex försäljningar av fritidshus

Mellan maj och juli gjordes sammanlagt sex affärer med fritidshus i Timrå kommun. Det kan jämföras med nio vid motsvarande tid i fjol.

De sålda fritidshusen i Timrå kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,4 miljoner kronor.

I hela Västernorrland såldes 89 fritidshus för i snitt 1,6 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Timrå den här månaden.

Priserna på fritidshus stiger i 63 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Tabeller

Försäljningar av villor i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+4 % 561,4 miljoner
Kramfors+21 % 420,9 miljoner
Sollefteå 300,8 miljoner
Sundsvall−2 % 1622,7 miljoner
Timrå+3 % 451,9 miljoner
Ånge 50,6 miljoner
Örnsköldsvik+4 % 1311,8 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+27 % 580,6 miljoner
Kramfors 60,3 miljoner
Sollefteå 20,2 miljoner
Sundsvall+2 % 3411,2 miljoner
Timrå0 % 300,6 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik−8 % 581,1 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand 111,2 miljoner
Kramfors 241,8 miljoner
Sollefteå 0
Sundsvall+18 % 341,7 miljoner
Timrå 61,4 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik 141,6 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.