Arbetslösheten bland utlandsfödda i Timrå faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västernorrland

Timrå kommun Arbetslöshet
Arbetslösheten bland utlandsfödda i Timrå faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västernorrland
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sju av sju kommuner i Västernorrlands län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i juni. Så även i Timrå, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Timrå kommun med 0,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juni på 21,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under juni månad rapporterade Timrå en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 682 av 8 857 invånare i åldern 16 till 64 år i Timrå kommun var inskrivna som arbetssökande (69 färre än i juni i fjol).

Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.

Timrå är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Härnösand där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Timrå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (7,7 procent i kommunen, jämfört med 8,0 procent i hela länet). Ånge har den lägsta arbetslösheten i länet (6,3 procent), medan Härnösand har den högsta (10,9 procent). För att Timrå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ånge skulle 124 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,5 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,9 procent i Timrå under juni månad, motsvarande 218 av 995 personer. Det är 0,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (0 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,2 procentenheter i Timrå.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Timrå om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Sundsvall har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I juni var 14,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 135 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sex personer på ett års sikt.

Det är första gången på 19 månader som arbetslösheten bland unga minskar.

Medan Timrå har lägre total arbetslöshet än Västernorrland, ligger ungdomsarbetslösheten 1,9 procentenheter högre i Timrå.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
TimråVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften7,7 %−0,7 % 8,0 %−1,2 % 7,9 %−1,1 %
Bland utlandsfödda21,9 %−0,8 % 24,5 %−3,7 % 19,0 %−2,2 %
Bland ungdomar14,8 %−1,0 % 12,9 %−2,2 % 10,6 %−2,6 %
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Härnösand10,9 %−1,8 %
Kramfors8,6 %−1,6 %
Sollefteå7,8 %−0,8 %
Sundsvall7,8 %−1,0 %
Timrå7,7 %−0,7 %
Ånge6,3 %−0,6 %
Örnsköldsvik7,3 %−1,6 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Härnösand31,6 %−5,8 %
Kramfors25,4 %−4,8 %
Sollefteå23,0 %−1,4 %
Sundsvall22,0 %−3,3 %
Timrå21,9 %−0,8 %
Ånge18,5 %−6,7 %
Örnsköldsvik26,9 %−4,4 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Härnösand15,9 %−3,5 %
Kramfors14,4 %−4,3 %
Sollefteå12,6 %−2,2 %
Sundsvall12,6 %−1,8 %
Timrå14,8 %−1,0 %
Ånge9,0 %−1,0 %
Örnsköldsvik11,9 %−2,5 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.