Arbetslösheten i Härnösand faller mer än i andra kommuner i Västernorrland

Härnösands kommun Arbetslöshet
Arbetslösheten i Härnösand faller mer än i andra kommuner i Västernorrland
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sju av sju kommuner i Västernorrlands län såg en minskande arbetslöshet i juni. Härnösand var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under juni månad rapporterade Härnösand en total arbetslöshet på 10,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 256 av 11 523 invånare i åldern 16 till 64 år i Härnösands kommun var inskrivna som arbetssökande (231 färre än i juni i fjol).

Härnösand är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Härnösand. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Härnösand alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (10,9 procent i kommunen, jämfört med 8,0 procent i hela länet). Härnösand har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Ånge har den lägsta (6,3 procent). För att Härnösand skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ånge skulle 530 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,5 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 31,6 procent i Härnösand under juni månad, motsvarande 668 av 2 114 personer. Det är 5,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−116 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 49,1 till 31,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2012.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 20,7 procentenheter i Härnösand. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Härnösand om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Sundsvall har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I juni var 15,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 182 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 51 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Härnösand högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,0 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
HärnösandVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften10,9 %−1,8 % 8,0 %−1,2 % 7,9 %−1,1 %
Bland utlandsfödda31,6 %−5,8 % 24,5 %−3,7 % 19,0 %−2,2 %
Bland ungdomar15,9 %−3,5 % 12,9 %−2,2 % 10,6 %−2,6 %
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Härnösand10,9 %−1,8 %
Kramfors8,6 %−1,6 %
Sollefteå7,8 %−0,8 %
Sundsvall7,8 %−1,0 %
Timrå7,7 %−0,7 %
Ånge6,3 %−0,6 %
Örnsköldsvik7,3 %−1,6 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Härnösand31,6 %−5,8 %
Kramfors25,4 %−4,8 %
Sollefteå23,0 %−1,4 %
Sundsvall22,0 %−3,3 %
Timrå21,9 %−0,8 %
Ånge18,5 %−6,7 %
Örnsköldsvik26,9 %−4,4 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Härnösand15,9 %−3,5 %
Kramfors14,4 %−4,3 %
Sollefteå12,6 %−2,2 %
Sundsvall12,6 %−1,8 %
Timrå14,8 %−1,0 %
Ånge9,0 %−1,0 %
Örnsköldsvik11,9 %−2,5 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.