Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tio år i Kiruna

Kiruna kommun | Arbetslöshet |
Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tio år i Kiruna
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kiruna kommun noterar i juni den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2010.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Kiruna kommun med 3,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juni på 10,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under juni månad rapporterade Kiruna en total arbetslöshet på 3,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 474 av 12 154 invånare i åldern 16 till 64 år i Kiruna kommun var inskrivna som arbetssökande (140 färre än i juni i fjol).

Kiruna är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kiruna hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (3,9 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Gällivare har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Haparanda har den högsta (9,1 procent). För att Kiruna skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gällivare skulle 85 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,5 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,5 procent i Kiruna under juni månad, motsvarande 164 av 1 562 personer. Det är 3,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−54 om man räknar personer). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,6 procentenheter i Kiruna. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Kiruna som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,6 procentenheter). I juni var 6,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 92 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 20 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kiruna lägre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,7 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
KirunaNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,9 %−1,1 % 5,5 %−1,2 % 7,9 %−1,1 %
Bland utlandsfödda10,5 %−3,5 % 14,0 %−3,2 % 19,0 %−2,2 %
Bland ungdomar6,8 %−0,6 % 7,5 %−2,4 % 10,6 %−2,6 %
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Arjeplog5,6 %−1,6 %
Arvidsjaur7,0 %−1,0 %
Boden6,3 %−1,2 %
Gällivare3,2 %−0,9 %
Haparanda9,1 %−1,6 %
Jokkmokk3,9 %−1,6 %
Kalix5,3 %−1,0 %
Kiruna3,9 %−1,1 %
Luleå6,1 %−1,4 %
Pajala4,3 %−2,3 %
Piteå4,9 %−0,8 %
Älvsbyn7,5 %−1,2 %
Överkalix6,1 %−0,5 %
Övertorneå5,7 %−1,3 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Arjeplog17,0 %−1,8 %
Arvidsjaur21,4 %−1,3 %
Boden17,3 %−4,1 %
Gällivare10,1 %−0,4 %
Haparanda11,4 %−2,9 %
Jokkmokk12,4 %−5,1 %
Kalix12,1 %−3,0 %
Kiruna10,5 %−3,5 %
Luleå15,4 %−3,0 %
Pajala9,3 %−6,1 %
Piteå13,2 %−3,5 %
Älvsbyn19,7 %−5,8 %
Överkalix17,6 %−0,6 %
Övertorneå10,9 %−3,5 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Arjeplog7,8 %+1,3 %
Arvidsjaur13,0 %+2,3 %
Boden9,4 %−1,7 %
Gällivare4,4 %−2,2 %
Haparanda11,1 %−4,1 %
Jokkmokk8,4 %−1,2 %
Kalix6,0 %−3,4 %
Kiruna6,8 %−0,6 %
Luleå7,4 %−3,0 %
Pajala4,2 %−6,8 %
Piteå6,6 %−2,5 %
Älvsbyn10,5 %−4,5 %
Överkalix11,5 %+2,6 %
Övertorneå10,2 %−1,2 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.