Arbetslösheten stiger i Degerfors – medan den sjunker i Örebro

Degerfors kommun | Arbetslöshet |
Arbetslösheten stiger i Degerfors – medan den sjunker i Örebro
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Degerfors kommun såg under juni en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet. Kommunen har passerat Örebro län och har nu högre arbetslöshet.

Under juni månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 8,9 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,5 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 379 av 4 258 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (20 fler än i juni i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Degerfors är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan december 2019 har arbetslösheten gått upp från 7,2 till 8,9 procent.

Degerfors går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Degerfors hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (8,9 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,6 procent), medan Hällefors har den högsta (11,4 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 183 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,5 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,8 procent i Degerfors under juni månad, motsvarande 181 av 651 personer. Det är 1,0 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+19 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,9 procentenheter i Degerfors. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,5 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Degerfors som i andra kommuner i Örebro. Örebro har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Degerfors så minskar den i Örebro. Jämfört med juni förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 2,5 procentenheter (till 23,9 procent).

Ungdomsarbetslöshet ökar

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,3 procentenheter). I juni var 16,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 74 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sju personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Degerfors stigit 18 månader i följd (upp från 10,1 procent i december 2019 till 16,3 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,0 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
DegerforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,9 %+0,5 % 8,4 %−1,0 % 7,9 %−1,1 %
Bland utlandsfödda27,8 %+1,0 % 23,9 %−2,5 % 19,0 %−2,2 %
Bland ungdomar16,3 %+1,3 % 11,3 %−2,2 % 10,6 %−2,6 %
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Askersund4,6 %−1,0 %
Degerfors8,9 %+0,5 %
Hallsberg8,2 %−1,0 %
Hällefors11,4 %−2,1 %
Karlskoga7,8 %−0,8 %
Kumla6,3 %−0,8 %
Laxå6,9 %−1,8 %
Lekeberg4,6 %−0,7 %
Lindesberg8,0 %−1,9 %
Ljusnarsberg9,5 %−3,3 %
Nora7,6 %−1,4 %
Örebro9,2 %−1,0 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Askersund20,8 %−5,6 %
Degerfors27,8 %+1,0 %
Hallsberg22,7 %−3,6 %
Hällefors35,4 %−2,6 %
Karlskoga24,1 %−2,4 %
Kumla18,1 %−2,9 %
Laxå22,7 %−5,8 %
Lekeberg16,9 %−6,2 %
Lindesberg22,7 %−4,1 %
Ljusnarsberg25,3 %−4,9 %
Nora23,9 %−5,8 %
Örebro24,3 %−1,9 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Askersund8,3 %−0,7 %
Degerfors16,3 %+1,3 %
Hallsberg13,5 %−1,0 %
Hällefors14,1 %−1,5 %
Karlskoga11,3 %−2,0 %
Kumla11,2 %−1,6 %
Laxå12,8 %−1,4 %
Lekeberg9,4 %−3,4 %
Lindesberg11,7 %−4,5 %
Ljusnarsberg10,5 %−7,1 %
Nora13,0 %−2,1 %
Örebro10,9 %−2,3 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.