Lägsta arbetslösheten på tolv år i Sollefteå

Sollefteå kommun Arbetslöshet
Lägsta arbetslösheten på tolv år i Sollefteå
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sollefteå kommun noterar i juni den lägsta arbetslösheten sedan september 2008.

Under juni månad rapporterade Sollefteå en total arbetslöshet på 7,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 665 av 8 526 invånare i åldern 16 till 64 år i Sollefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (90 färre än i juni i fjol).

Sollefteå är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Härnösand där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sollefteå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (7,8 procent i kommunen, jämfört med 8,0 procent i hela länet). Ånge har den lägsta arbetslösheten i länet (6,3 procent), medan Härnösand har den högsta (10,9 procent). För att Sollefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ånge skulle 128 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,5 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,0 procent i Sollefteå under juni månad, motsvarande 268 av 1 165 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−24 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan augusti 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 45,9 till 23,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,2 procentenheter i Sollefteå. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Sollefteå som i andra kommuner i Västernorrland. Sundsvall har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,2 procentenheter). I juni var 12,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 103 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 33 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sollefteå lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
SollefteåVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften7,8 %−0,8 % 8,0 %−1,2 % 7,9 %−1,1 %
Bland utlandsfödda23,0 %−1,4 % 24,5 %−3,7 % 19,0 %−2,2 %
Bland ungdomar12,6 %−2,2 % 12,9 %−2,2 % 10,6 %−2,6 %
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Härnösand10,9 %−1,8 %
Kramfors8,6 %−1,6 %
Sollefteå7,8 %−0,8 %
Sundsvall7,8 %−1,0 %
Timrå7,7 %−0,7 %
Ånge6,3 %−0,6 %
Örnsköldsvik7,3 %−1,6 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Härnösand31,6 %−5,8 %
Kramfors25,4 %−4,8 %
Sollefteå23,0 %−1,4 %
Sundsvall22,0 %−3,3 %
Timrå21,9 %−0,8 %
Ånge18,5 %−6,7 %
Örnsköldsvik26,9 %−4,4 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Härnösand15,9 %−3,5 %
Kramfors14,4 %−4,3 %
Sollefteå12,6 %−2,2 %
Sundsvall12,6 %−1,8 %
Timrå14,8 %−1,0 %
Ånge9,0 %−1,0 %
Örnsköldsvik11,9 %−2,5 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.