Ungdomsarbetslösheten stiger i Arvidsjaur – medan den sjunker i Norrbotten

Arvidsjaurs kommun | Arbetslöshet |
Ungdomsarbetslösheten stiger i Arvidsjaur – medan den sjunker i Norrbotten
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Arvidsjaurs kommun såg under juni en svagare utveckling på arbetsmarknaden för unga än länet. Skillnaden i arbetslöshet mellan kommunen och Norrbottens län växer.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i ungdomsarbetslöshet i Arvidsjaurs kommun med 2,3 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i juni på 13,0 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under juni månad rapporterade Arvidsjaur en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 212 av 3 029 invånare i åldern 16 till 64 år i Arvidsjaurs kommun var inskrivna som arbetssökande (38 färre än i juni i fjol).

Arvidsjaur är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Arvidsjaur alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (7,0 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Gällivare har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Haparanda har den högsta (9,1 procent). För att Arvidsjaur skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gällivare skulle 115 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,5 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,4 procent i Arvidsjaur under juni månad, motsvarande 72 av 336 personer. Det är 1,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−8 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,4 procentenheter i Arvidsjaur.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Arvidsjaur om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+2,3 procentenheter). I juni var 13,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 43 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sex personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arvidsjaur högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,5 procentenheter. Medan ungdomsarbetslösheten i Arvidsjaur alltså ökar så minskar den i Norrbotten (−2,4 procentenheter).

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
ArvidsjaurNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften7,0 %−1,0 % 5,5 %−1,2 % 7,9 %−1,1 %
Bland utlandsfödda21,4 %−1,3 % 14,0 %−3,2 % 19,0 %−2,2 %
Bland ungdomar13,0 %+2,3 % 7,5 %−2,4 % 10,6 %−2,6 %
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Arjeplog5,6 %−1,6 %
Arvidsjaur7,0 %−1,0 %
Boden6,3 %−1,2 %
Gällivare3,2 %−0,9 %
Haparanda9,1 %−1,6 %
Jokkmokk3,9 %−1,6 %
Kalix5,3 %−1,0 %
Kiruna3,9 %−1,1 %
Luleå6,1 %−1,4 %
Pajala4,3 %−2,3 %
Piteå4,9 %−0,8 %
Älvsbyn7,5 %−1,2 %
Överkalix6,1 %−0,5 %
Övertorneå5,7 %−1,3 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Arjeplog17,0 %−1,8 %
Arvidsjaur21,4 %−1,3 %
Boden17,3 %−4,1 %
Gällivare10,1 %−0,4 %
Haparanda11,4 %−2,9 %
Jokkmokk12,4 %−5,1 %
Kalix12,1 %−3,0 %
Kiruna10,5 %−3,5 %
Luleå15,4 %−3,0 %
Pajala9,3 %−6,1 %
Piteå13,2 %−3,5 %
Älvsbyn19,7 %−5,8 %
Överkalix17,6 %−0,6 %
Övertorneå10,9 %−3,5 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Arjeplog7,8 %+1,3 %
Arvidsjaur13,0 %+2,3 %
Boden9,4 %−1,7 %
Gällivare4,4 %−2,2 %
Haparanda11,1 %−4,1 %
Jokkmokk8,4 %−1,2 %
Kalix6,0 %−3,4 %
Kiruna6,8 %−0,6 %
Luleå7,4 %−3,0 %
Pajala4,2 %−6,8 %
Piteå6,6 %−2,5 %
Älvsbyn10,5 %−4,5 %
Överkalix11,5 %+2,6 %
Övertorneå10,2 %−1,2 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.