Ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka faller mer än i andra kommuner i Halland

Kungsbacka kommun | Arbetslöshet |
Ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka faller mer än i andra kommuner i Halland
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sex av sex kommuner i Hallands län såg en minskande ungdomsarbetslöshet i juni. Kungsbacka var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Kungsbacka kommun med 4,1 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i juni på 5,3 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under juni månad rapporterade Kungsbacka en total arbetslöshet på 3,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 547 av 42 972 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (439 färre än i juni i fjol).

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Halmstad där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (3,6 procent i kommunen, jämfört med 6,0 procent i hela länet). Kungsbacka har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Hylte har den högsta (10,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,5 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,2 procent). Kungsbackas arbetslöshet sticker ut som den sjätte lägsta i hela landet.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,8 procent i Kungsbacka under juni månad, motsvarande 545 av 4 258 personer. Det är 1,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−46 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,4 till 12,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,2 procentenheter i Kungsbacka. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,1 procentenheter). I juni var 5,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 224 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 179 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,3 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
KungsbackaHallands länHela landet
Hela arbetskraften3,6 %−1,1 % 6,0 %−1,2 % 7,9 %−1,1 %
Bland utlandsfödda12,8 %−1,7 % 18,4 %−2,4 % 19,0 %−2,2 %
Bland ungdomar5,3 %−4,1 % 7,6 %−3,3 % 10,6 %−2,6 %
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Falkenberg6,7 %−1,0 %
Halmstad8,0 %−1,5 %
Hylte10,4 %−1,4 %
Kungsbacka3,6 %−1,1 %
Laholm6,2 %−1,3 %
Varberg4,5 %−1,1 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Falkenberg20,4 %−1,4 %
Halmstad20,4 %−2,5 %
Hylte25,8 %−2,0 %
Kungsbacka12,8 %−1,7 %
Laholm19,1 %−3,3 %
Varberg13,5 %−3,2 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Falkenberg7,7 %−2,7 %
Halmstad9,3 %−3,1 %
Hylte13,8 %−3,4 %
Kungsbacka5,3 %−4,1 %
Laholm9,9 %−1,8 %
Varberg5,9 %−3,0 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.