Över fyra års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Söderhamn

Söderhamns kommun | Arbetslöshet |
Över fyra års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Söderhamn
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan januari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Söderhamns kommun minskat. I juni fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Söderhamns kommun med 2,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juni på 35,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under juni månad rapporterade Söderhamn en total arbetslöshet på 10,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Gävleborgs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 267 av 11 624 invånare i åldern 16 till 64 år i Söderhamns kommun var inskrivna som arbetssökande (221 färre än i juni i fjol).

Söderhamn är inte den enda kommunen i Gävleborg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sandviken där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Söderhamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Gävleborgs län (10,9 procent i kommunen, jämfört med 9,8 procent i hela länet). Nordanstig har den lägsta arbetslösheten i länet (7,2 procent), medan Sandviken har den högsta (11,3 procent). För att Söderhamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Nordanstig skulle 430 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,5 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 35,5 procent i Söderhamn under juni månad, motsvarande 638 av 1 797 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−92 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan januari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 52,1 till 35,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 24,6 procentenheter i Söderhamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Söderhamn som i andra kommuner i Gävleborg. Gävle har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ovanåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,3 procentenheter). I juni var 18,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 201 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 101 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Söderhamn högre än i Gävleborg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,3 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
SöderhamnGävleborgs länHela landet
Hela arbetskraften10,9 %−1,4 % 9,8 %−1,3 % 7,9 %−1,1 %
Bland utlandsfödda35,5 %−2,9 % 29,2 %−3,4 % 19,0 %−2,2 %
Bland ungdomar18,8 %−4,3 % 16,5 %−2,8 % 10,6 %−2,6 %
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Bollnäs10,0 %−1,9 %
Gävle10,4 %−0,8 %
Hofors9,4 %−1,9 %
Hudiksvall7,7 %−1,4 %
Ljusdal8,8 %−1,4 %
Nordanstig7,2 %−0,3 %
Ockelbo9,6 %−0,6 %
Ovanåker8,2 %−1,0 %
Sandviken11,3 %−2,4 %
Söderhamn10,9 %−1,4 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Bollnäs33,1 %−6,1 %
Gävle27,8 %−1,6 %
Hofors27,7 %−6,0 %
Hudiksvall23,5 %−2,0 %
Ljusdal28,2 %−4,0 %
Nordanstig23,0 %−2,7 %
Ockelbo32,5 %−1,1 %
Ovanåker34,3 %−0,1 %
Sandviken31,4 %−6,7 %
Söderhamn35,5 %−2,9 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i juniFörändring (12 mån)
Bollnäs16,9 %−2,3 %
Gävle16,1 %−2,0 %
Hofors20,4 %−3,0 %
Hudiksvall14,8 %−3,2 %
Ljusdal13,0 %−5,9 %
Nordanstig14,5 %−0,8 %
Ockelbo14,9 %+0,1 %
Ovanåker14,9 %−3,4 %
Sandviken19,2 %−3,2 %
Söderhamn18,8 %−4,3 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.