Få försäljningar av bostadsrätter i Åre

Åre kommun | Fastighetspriser |
Få försäljningar av bostadsrätter i Åre
Sniper Zeta, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Mellan april och juni såldes 79 bostadsrätter i Åre kommun. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Under april till juni såldes det 53 färre bostadsrätter i Åre än snittet för det senaste året. April till juni är, historiskt sett, en tid då det säljs färre bostadsrätter än under resten av året, men också om vi tar det här i beaktande var bostadsmarknaden ovanligt lugn under de senaste tre månaderna.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda bostadsrätterna i Åre kommun hade ett genomsnittligt pris på 3,3 miljoner kronor. I fjol gjordes 110 affärer vid den här tiden på året.

I hela Jämtland såldes 363 bostadsrätter för i snitt 2,1 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Åre kommun. Medelpriset på försäljningarna av bostadsrätter i kommunen var 4 procent högre än för tre månader sedan. I hela Jämtland däremot sjunker priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisnedgång på 11 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter stiger i 74 av landets kommuner, medan de sjunker i 40 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på bostadsrätter i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härjedalen där priserna steg med 10 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i fem av länets åtta kommuner.

Många försäljningar av villor

Mellan april och juni såldes 39 villor i Åre kommun. Det är relativt många sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Under april till juni såldes det tio fler villor i Åre än snittet för det senaste året.

De sålda villorna i Åre kommun hade ett genomsnittligt pris på 3,5 miljoner kronor. I fjol gjordes 21 affärer vid den här tiden på året.

I hela Jämtland såldes 216 villor för i snitt 2,5 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Statistiken visar även på en kännbar prisnedgång i Åre kommun. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 5 procent lägre än för tre månader sedan. I hela Jämtland däremot ökar villapriserna. I hela länet noterades en prisuppgång på 3 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor stiger i 133 av landets kommuner, medan de sjunker i 19 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Priserna på fritidshus stiger kännbart

Priserna på fritidshus har gått upp i Åre kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tolv månaderna visar på en uppgång med 20 procent.

Även i hela Jämtland ökar priserna på fritidshus. I hela länet noterades en prisuppgång på 16 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på fritidshus stiger i 64 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på fritidshus i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härjedalen där priserna steg med 24 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i fem av länets åtta kommuner.

Sammanlagt såldes 20 fritidshus i Åre kommun mellan april och juni till ett genomsnittligt pris på 3,1 miljoner kronor. I fjol gjordes 17 affärer vid den här tiden på året.

I hela Jämtland såldes 65 fritidshus för i snitt 2,7 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Tabeller

Försäljningar av villor i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg 52,0 miljoner
Bräcke 180,7 miljoner
Härjedalen 261,2 miljoner
Krokom 332,5 miljoner
Ragunda 120,6 miljoner
Strömsund 90,8 miljoner
Åre−5 % 393,5 miljoner
Östersund+5 % 743,3 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg 142,4 miljoner
Bräcke 0
Härjedalen+10 % 373,4 miljoner
Krokom 41,3 miljoner
Ragunda 0
Strömsund 0
Åre+4 % 793,3 miljoner
Östersund+3 % 2291,5 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg+9 % 92,1 miljoner
Bräcke 10,7 miljoner
Härjedalen+24 % 273,2 miljoner
Krokom 41,7 miljoner
Ragunda 10,5 miljoner
Strömsund 0
Åre+20 % 203,1 miljoner
Östersund 31,1 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.