Största prisuppgången på fritidshus i Västernorrland på fyra år

Västernorrlands län Fastighetspriser
Största prisuppgången på fritidshus i Västernorrland på fyra år
Flickr (PD)

Priserna på fritidshus steg med 17 procent i Västernorrlands län under de senaste tolv månaderna. Det är den starkaste prisutvecklingen sedan 2016.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

Även i hela Sverige ökar priserna på fritidshus. I hela riket noterades en prisuppgång på 17 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på fritidshus stiger i 64 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Sammanlagt såldes 65 fritidshus i Västernorrlands län mellan april och juni till ett genomsnittligt pris på 1,7 miljoner kronor. I fjol gjordes 78 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 2 559 fritidshus för i snitt 2,4 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Priserna på bostadsrätter ökar kännbart

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 8 procent.

Även i hela Sverige ökar priserna på bostadsrätter. I hela riket noterades en prisuppgång på 1 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter stiger i 74 av landets kommuner, medan de sjunker i 40 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrland stiger priserna på bostadsrätter i tre av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härnösand och Timrå där priserna steg med 7 procent. I Örnsköldsvik däremot sjönk priserna med 2 procent.

Sammanlagt såldes 540 bostadsrätter i Västernorrlands län mellan april och juni till ett genomsnittligt pris på 1,1 miljoner kronor. I fjol gjordes 485 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 36 209 bostadsrätter för i snitt 3,0 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Priserna på villor går uppåt i flera kommuner

En rad kommuner i Västernorrlands län ser en prisuppgång på villor. Störst var uppgången i Härnösand där priserna steg med 19 procent.

På grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i fyra av länets sju kommuner. Bland de resterande stiger priserna i tre av tre kommuner.

I Västernorrlands län som helhet går villapriserna upp med 3 procent. Även i hela Sverige ökar villapriserna. I hela riket noterades en prisuppgång på 6 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor stiger i 133 av landets kommuner, medan de sjunker i 19 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Sammanlagt såldes 466 villor i Västernorrlands län mellan april och juni till ett genomsnittligt pris på 1,9 miljoner kronor. I fjol gjordes 436 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 18 419 villor för i snitt 4,1 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Tabeller

Försäljningar av villor i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+19 % 601,4 miljoner
Kramfors 360,9 miljoner
Sollefteå 300,9 miljoner
Sundsvall+1 % 1662,7 miljoner
Timrå 471,8 miljoner
Ånge 20,4 miljoner
Örnsköldsvik+6 % 1251,7 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+7 % 630,5 miljoner
Kramfors 50,4 miljoner
Sollefteå 30,2 miljoner
Sundsvall+4 % 3771,2 miljoner
Timrå+7 % 300,6 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik−2 % 621,3 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand 101,3 miljoner
Kramfors 201,9 miljoner
Sollefteå 0
Sundsvall+19 % 201,8 miljoner
Timrå 51,6 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik 101,8 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.