Fler försäljningar av villor i Region Gotland än på sex år

Region Gotland | Fastighetspriser |
Fler försäljningar av villor i Region Gotland än på sex år
Wikimedia Commons (PD)

Mellan april och juni såldes 144 villor i Region Gotland. Det är fler än någon tremånadersperiod sedan 2015.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda villorna i Region Gotland hade ett genomsnittligt pris på 3,6 miljoner kronor. I fjol gjordes 139 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 17 procent högre än för tre månader sedan.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor stiger i 133 av landets kommuner, medan de sjunker i 19 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Priserna på bostadsrätter stiger något

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 2 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter stiger i 74 av landets kommuner, medan de sjunker i 40 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Sammanlagt såldes 202 bostadsrätter i Region Gotland mellan april och juni till ett genomsnittligt pris på 2,4 miljoner kronor. I fjol gjordes 157 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Priserna på fritidshus stiger kännbart

Priserna på fritidshus har gått upp i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tolv månaderna visar på en uppgång med 13 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på fritidshus stiger i 64 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Sammanlagt såldes 62 fritidshus i Region Gotland mellan april och juni till ett genomsnittligt pris på 3,3 miljoner kronor. I fjol gjordes 34 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Tabeller

Försäljningar av villor i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Gotland+17 % 1443,6 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Gotland+2 % 2022,4 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Gotland+13 % 623,3 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.