Två sålda villor i Ånge

Ånge kommun | Fastighetspriser |
Två sålda villor i Ånge
Anna Alexander Olsson, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Mellan april och juni gjordes sammanlagt två affärer med villor i Ånge kommun. Det kan jämföras med fem vid motsvarande tid i fjol.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda villorna i Ånge kommun hade ett genomsnittligt pris på 0,4 miljoner kronor.

I hela Västernorrland såldes 466 villor för i snitt 1,9 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för villor i Ånge den här månaden.

Priserna på villor stiger i 133 av landets kommuner, medan de sjunker i 19 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrlands län stiger priserna på villor i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härnösand där priserna steg med 19 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i fyra av länets sju kommuner.

Inga försäljningar av bostadsrätter

Mellan april och juni noterades inga försäljningar av bostadsrätter i Ånge.

I hela Västernorrland såldes 540 bostadsrätter för i snitt 1,1 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Ånge den här månaden.

Priserna på bostadsrätter stiger i 74 av landets kommuner, medan de sjunker i 40 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrlands län stiger priserna på bostadsrätter i tre av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härnösand och Timrå där priserna steg med 7 procent. I Örnsköldsvik däremot sjönk priserna med 2 procent.

Inga försäljningar av fritidshus

Mellan april och juni noterades inga försäljningar av fritidshus i Ånge.

I hela Västernorrland såldes 65 fritidshus för i snitt 1,7 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Ånge den här månaden.

Priserna på fritidshus stiger i 64 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Tabeller

Försäljningar av villor i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+19 % 601,4 miljoner
Kramfors 360,9 miljoner
Sollefteå 300,9 miljoner
Sundsvall+1 % 1662,7 miljoner
Timrå 471,8 miljoner
Ånge 20,4 miljoner
Örnsköldsvik+6 % 1251,7 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+7 % 630,5 miljoner
Kramfors 50,4 miljoner
Sollefteå 30,2 miljoner
Sundsvall+4 % 3771,2 miljoner
Timrå+7 % 300,6 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik−2 % 621,3 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand 101,3 miljoner
Kramfors 201,9 miljoner
Sollefteå 0
Sundsvall+19 % 201,8 miljoner
Timrå 51,6 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik 101,8 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.