Över sex års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Skellefteå

Skellefteå kommun | Arbetslöshet |
Över sex års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Skellefteå
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan augusti 2014 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Skellefteå kommun minskat. I maj fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Skellefteå kommun med 2,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i maj på 16,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under maj månad rapporterade Skellefteå en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 876 av 35 396 invånare i åldern 16 till 64 år i Skellefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (264 färre än i maj i fjol).

Skellefteå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 3,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Skellefteå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (5,3 procent i kommunen, jämfört med 5,7 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (4,4 procent), medan Vilhelmina har den högsta (7,7 procent). För att Skellefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 319 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 257 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,7 procent i Skellefteå under maj månad, motsvarande 638 av 3 820 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−46 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över sex år i sträck. Sedan augusti 2014 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,8 till 16,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,4 procentenheter i Skellefteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Skellefteå som i andra kommuner i Västerbotten. Sorsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Robertsfors har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I maj var 8,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 312 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 49 personer på ett års sikt.

Medan Skellefteå har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
SkellefteåVästerbottenHela landet
Hela arbetskraften5,3 %−0,7 % 5,7 %−0,8 % 7,9 %−0,6 %
Bland utlandsfödda16,7 %−2,4 % 16,5 %−2,5 % 19,2 %−1,4 %
Bland ungdomar8,2 %−0,8 % 8,1 %−1,6 % 10,0 %−1,4 %
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−3,6 %
Dorotea6,2 %−0,9 %
Lycksele6,8 %−0,5 %
Malå5,3 %−0,3 %
Nordmaling6,5 %−2,0 %
Norsjö5,2 %−1,7 %
Robertsfors5,0 %−0,4 %
Skellefteå5,3 %−0,7 %
Sorsele4,4 %−2,0 %
Storuman6,5 %−0,9 %
Umeå5,7 %−0,8 %
Vilhelmina7,7 %−0,6 %
Vindeln4,7 %−1,2 %
Vännäs5,8 %−0,1 %
Åsele7,6 %−0,2 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−11,3 %
Dorotea19,3 %−1,5 %
Lycksele21,6 %−3,0 %
Malå18,3 %−1,3 %
Nordmaling21,2 %−5,6 %
Norsjö17,8 %−1,7 %
Robertsfors18,4 %−1,4 %
Skellefteå16,7 %−2,4 %
Sorsele8,5 %−5,3 %
Storuman21,0 %−4,8 %
Umeå15,5 %−2,1 %
Vilhelmina22,2 %−2,2 %
Vindeln12,5 %−7,0 %
Vännäs19,6 %−1,0 %
Åsele14,9 %−3,4 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−2,3 %
Dorotea8,3 %−6,7 %
Lycksele8,8 %−4,3 %
Malå10,3 %+4,9 %
Nordmaling12,0 %−3,3 %
Norsjö9,3 %+2,2 %
Robertsfors10,3 %−0,4 %
Skellefteå8,2 %−0,8 %
Sorsele6,3 %−1,4 %
Storuman9,8 %−3,2 %
Umeå7,2 %−2,0 %
Vilhelmina11,7 %−2,2 %
Vindeln9,4 %−2,0 %
Vännäs11,1 %+0,9 %
Åsele11,5 %+2,0 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.