Efter 13 månaders uppgång: nu sjunker arbetslösheten i Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun | Arbetslöshet |
Efter 13 månaders uppgång: nu sjunker arbetslösheten i Arvidsjaur
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2020 har arbetslösheten i Arvidsjaurs kommun ökat, men i maj vände utvecklingen då andelen arbetslösa sjönk jämfört med året innan.

Under maj månad rapporterade Arvidsjaur en total arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 250 av 3 049 invånare i åldern 16 till 64 år i Arvidsjaurs kommun var inskrivna som arbetssökande (42 färre än i maj i fjol).

Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de föregående 13 månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.

Arvidsjaur är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 14 kommuner. Störst är minskningen i Pajala där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Arvidsjaur alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (8,2 procent i kommunen, jämfört med 6,0 procent i hela länet). Gällivare har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Haparanda har den högsta (9,9 procent). För att Arvidsjaur skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gällivare skulle 137 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 257 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,7 procent i Arvidsjaur under maj månad, motsvarande 82 av 346 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−16 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,5 procentenheter i Arvidsjaur. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Arvidsjaur om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,2 procentenheter). I maj var 14,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 50 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arvidsjaur högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 6,3 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
ArvidsjaurNorrbottenHela landet
Hela arbetskraften8,2 %−1,0 % 6,0 %−0,8 % 7,9 %−0,6 %
Bland utlandsfödda23,7 %−2,7 % 15,1 %−2,6 % 19,2 %−1,4 %
Bland ungdomar14,8 %+0,2 % 8,5 %−1,4 % 10,0 %−1,4 %
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Arjeplog6,2 %−1,5 %
Arvidsjaur8,2 %−1,0 %
Boden6,6 %−0,9 %
Gällivare3,7 %−0,5 %
Haparanda9,9 %−1,3 %
Jokkmokk4,3 %−1,6 %
Kalix6,1 %−0,2 %
Kiruna4,1 %−0,5 %
Luleå6,5 %−1,0 %
Pajala5,6 %−1,9 %
Piteå5,5 %−0,4 %
Älvsbyn8,4 %+0,3 %
Överkalix6,5 %+0,8 %
Övertorneå6,7 %−1,4 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Arjeplog18,5 %−2,5 %
Arvidsjaur23,7 %−2,7 %
Boden18,2 %−4,1 %
Gällivare11,1 %−0,9 %
Haparanda12,1 %−2,9 %
Jokkmokk13,5 %−5,5 %
Kalix14,8 %+0,2 %
Kiruna11,2 %−2,1 %
Luleå16,1 %−2,7 %
Pajala12,0 %−6,2 %
Piteå14,9 %−2,2 %
Älvsbyn23,1 %−0,5 %
Överkalix18,4 %+2,9 %
Övertorneå12,5 %−3,9 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Arjeplog10,8 %+3,0 %
Arvidsjaur14,8 %+0,2 %
Boden9,5 %−1,7 %
Gällivare5,1 %−2,3 %
Haparanda12,3 %−2,5 %
Jokkmokk7,2 %−2,4 %
Kalix9,0 %+0,9 %
Kiruna6,2 %−0,3 %
Luleå8,3 %−1,7 %
Pajala6,8 %−5,7 %
Piteå8,2 %−2,2 %
Älvsbyn11,2 %−0,4 %
Överkalix9,0 %+2,5 %
Övertorneå13,0 %−1,2 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.