Arbetslösheten stiger i Degerfors – medan den sjunker i Örebro

Degerfors kommun | Arbetslöshet |
Arbetslösheten stiger i Degerfors – medan den sjunker i Örebro
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Degerfors kommun såg under maj en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet. Kommunen har passerat Örebro län och har nu högre arbetslöshet.

Under maj månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,0 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 377 av 4 284 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (47 fler än i maj i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Degerfors är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan december 2019 har arbetslösheten gått upp från 7,2 till 8,8 procent.

Degerfors går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Hällefors där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Degerfors hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (8,8 procent i kommunen, jämfört med 8,3 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,6 procent), medan Hällefors har den högsta (11,5 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 180 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i maj jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 257 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,2 procent i Degerfors under maj månad, motsvarande 185 av 656 personer. Det är 2,3 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+30 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 19,4 procentenheter i Degerfors. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+1,3 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Degerfors om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Degerfors så minskar den i Örebro. Jämfört med maj förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 1,7 procentenheter (till 23,7 procent).

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+2,3 procentenheter). I maj var 14,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 64 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med tolv personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Degerfors stigit 17 månader i följd (upp från 10,1 procent i december 2019 till 14,4 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,2 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
DegerforsÖrebroHela landet
Hela arbetskraften8,8 %+1,0 % 8,3 %−0,6 % 7,9 %−0,6 %
Bland utlandsfödda28,2 %+2,3 % 23,7 %−1,7 % 19,2 %−1,4 %
Bland ungdomar14,4 %+2,3 % 10,2 %−0,9 % 10,0 %−1,4 %
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Askersund4,7 %−0,8 %
Degerfors8,8 %+1,0 %
Hallsberg7,9 %−0,7 %
Hällefors11,5 %−1,6 %
Karlskoga7,7 %−0,7 %
Kumla6,1 %−0,6 %
Laxå7,0 %−1,3 %
Lekeberg4,6 %−0,3 %
Lindesberg8,0 %−1,3 %
Ljusnarsberg11,0 %−0,9 %
Nora7,5 %−1,4 %
Örebro9,1 %−0,4 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Askersund21,8 %−4,8 %
Degerfors28,2 %+2,3 %
Hallsberg22,1 %−3,2 %
Hällefors35,6 %−1,9 %
Karlskoga24,1 %−2,2 %
Kumla17,9 %−2,0 %
Laxå23,0 %−4,1 %
Lekeberg17,2 %−6,4 %
Lindesberg22,6 %−3,4 %
Ljusnarsberg28,4 %−0,6 %
Nora23,7 %−5,7 %
Örebro24,0 %−0,9 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i majFörändring (12 mån)
Askersund6,5 %−1,7 %
Degerfors14,4 %+2,3 %
Hallsberg12,9 %+1,1 %
Hällefors12,2 %−2,3 %
Karlskoga10,0 %−1,9 %
Kumla9,8 %−0,5 %
Laxå11,8 %−1,8 %
Lekeberg9,4 %−0,6 %
Lindesberg10,4 %−3,1 %
Ljusnarsberg14,9 %+0,1 %
Nora11,5 %−2,2 %
Örebro9,8 %−0,8 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.