Största prisuppgången på fritidshus i Västernorrland på fyra år

Västernorrlands län Fastighetspriser
Största prisuppgången på fritidshus i Västernorrland på fyra år
Flickr (PD)

Priserna på fritidshus steg med 13 procent i Västernorrlands län under de senaste tolv månaderna. Det är den starkaste prisutvecklingen sedan 2016.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

Även i hela Sverige ökar priserna på fritidshus. I hela riket noterades en prisuppgång på 15 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Sammanlagt såldes 29 fritidshus i Västernorrlands län mellan mars och maj till ett genomsnittligt pris på 1,9 miljoner kronor. I fjol gjordes 34 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 1 950 fritidshus för i snitt 2,5 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Priserna på bostadsrätter stiger kännbart

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 11 procent.

Även i hela Sverige ökar priserna på bostadsrätter. I hela riket noterades en prisuppgång på 3 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Bland kommunerna i Västernorrland stiger priserna på bostadsrätter i tre av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Örnsköldsvik där priserna steg med 19 procent. I Härnösand däremot sjönk priserna med 8 procent.

Sammanlagt såldes 554 bostadsrätter i Västernorrlands län mellan mars och maj till ett genomsnittligt pris på 1,0 miljon kronor. I fjol gjordes 473 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 37 971 bostadsrätter för i snitt 2,9 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Priserna på villor ökar i flera kommuner

En rad kommuner i Västernorrlands län ser en prisuppgång på villor. Störst var uppgången i Härnösand där priserna steg med 16 procent.

På grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i fyra av länets sju kommuner. Bland de resterande stiger priserna i tre av tre kommuner.

I Västernorrlands län som helhet går villapriserna upp med 9 procent. Även i hela Sverige ökar villapriserna. I hela riket noterades en prisuppgång på 7 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Sammanlagt såldes 425 villor i Västernorrlands län mellan mars och maj till ett genomsnittligt pris på 2,0 miljoner kronor. I fjol gjordes 368 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 16 907 villor för i snitt 4,0 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Tabeller

Försäljningar av villor i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+16 % 561,4 miljoner
Kramfors 340,9 miljoner
Sollefteå 270,9 miljoner
Sundsvall+9 % 1522,9 miljoner
Timrå 421,9 miljoner
Ånge 30,4 miljoner
Örnsköldsvik+6 % 1111,7 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand−8 % 650,4 miljoner
Kramfors 40,4 miljoner
Sollefteå 60,2 miljoner
Sundsvall+5 % 3871,1 miljoner
Timrå+8 % 390,6 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik+19 % 531,3 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand 21,5 miljoner
Kramfors 162,1 miljoner
Sollefteå 0
Sundsvall+19 % 51,7 miljoner
Timrå 10,7 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik 52,0 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 25 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.