En något svalare maj än normalt i Markaryd

Markaryds kommun Väder

Maj var svalare än normalt i Markaryds kommun. Under 21 av 31 dagar låg dygnsmedeltemperaturen under det historiska snittet.

Under maj månad uppmättes en medeltemperatur på +10,2 grader vid mätstationen Markaryd i Markaryds kommun.

Mätstationen har varit aktiv sedan 1973. Normaltemperaturen för maj är +10,8 grader.

Ladda ner den här grafen som png
Notera att det saknas temperaturdata för tio år i den här tidsserien.
De varmaste och kallaste majmånaderna sedan 1973
ÅrMedeltemperatur
2018+15,1 grader
2016+13,2 grader
2002+12,7 grader
2013+12,7 grader
1981+12,0 grader
2000+12,0 grader
2007+11,9 grader
2017+11,9 grader
1998+11,8 grader
2001+11,8 grader
ÅrMedeltemperatur
1987+8,6 grader
1980+8,8 grader
1997+9,0 grader
2015+9,0 grader
1974+9,3 grader
2010+9,5 grader
2020+9,5 grader
1982+9,6 grader
1973+9,7 grader
1999+9,8 grader

Kallast den 4 maj

Månadens varmaste dag var måndagen den 10 maj (+16,6 grader), medan tisdagen den 4 maj kallaste (+3,8 grader).

Under 16 av 31 dagar låg medeltemperaturen betydligt1 under det normala i Markaryd.

Ladda ner den här grafen som png

Metod

  • Den här artikeln bygger på historisk observationsdata från SMHI för mätstationen Markaryd i Markaryds kommun.
  • Den historiska medeltemperaturen, som vi beskriver som "normalnivå", är baserad på ett rakt medel av åren 1973–2021.
  • Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan komma att justeras i efterhand.

1 Vi drar gränsen för "betydligt" vid två graders differens från det historiska medeltalet.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.