Arbetslösheten ökar i Tjörn

Tjörns kommun | Arbetslöshet |
Arbetslösheten ökar  i Tjörn
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Tjörns kommun. Även i hela Västra Götaland stiger arbetslösheten.

Under april månad rapporterade Tjörn en total arbetslöshet på 3,8 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,4 procentenheter). Även i Västra Götalands län stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 278 av 7 316 invånare i åldern 16 till 64 år i Tjörns kommun var inskrivna som arbetssökande (26 fler än i april i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Tjörn är högre än den var under samma tidpunkt året innan.

I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Åmål där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Tjörn alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Västra Götalands län (3,8 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Öckerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Åmål har den högsta (12,2 procent). För att Tjörn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Öckerö skulle 37 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,1 procentenheter) och ligger nu på 8,2 procent.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,5 procent i Tjörn under april månad, motsvarande 72 av 758 personer. Det är 1,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−10 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,7 procentenheter i Tjörn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Tjörn om man jämför med andra kommuner i Västra Götaland. Strömstad har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlsborg har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså minskar i Tjörn så ökar den i Västra Götaland. Jämfört med april förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet ökat med 0,1 procentenheter (till 18,8 procent).

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,7 procentenheter). I april var 7,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 44 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sex personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Tjörn stigit 14 månader i följd (upp från 4,1 procent i februari 2020 till 7,0 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Tjörn lägre än i Västra Götaland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,8 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
TjörnVästra GötalandHela landet
Hela arbetskraften3,8 %+0,4 % 7,7 %+0,2 % 8,2 %+0,1 %
Bland utlandsfödda9,5 %−1,7 % 18,8 %+0,1 % 19,5 %−0,5 %
Bland ungdomar7,0 %+1,7 % 9,8 %−0,1 % 10,5 %−0,3 %
Total arbetslöshet i Västra Götalands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Ale5,2 %−0,2 %
Alingsås5,7 %−0,1 %
Bengtsfors11,7 %−1,1 %
Bollebygd5,0 %+0,4 %
Borås8,1 %+0,1 %
Dals-Ed6,1 %−0,5 %
Essunga7,0 %−0,7 %
Falköping9,1 %−0,4 %
Färgelanda8,6 %+1,5 %
Grästorp5,2 %−0,2 %
Gullspång10,0 %+0,1 %
Göteborg9,3 %+0,5 %
Götene6,1 %−0,1 %
Herrljunga5,0 %−0,5 %
Hjo5,8 %−0,6 %
Härryda4,4 %+0,1 %
Karlsborg5,7 %−0,8 %
Kungälv4,6 %+0,2 %
Lerum4,4 %+0,1 %
Lidköping5,8 %0,0 %
Lilla Edet6,5 %+0,3 %
Lysekil8,4 %+0,4 %
Mariestad5,9 %−0,5 %
Mark5,6 %+0,3 %
Mellerud11,0 %−0,3 %
Munkedal6,3 %−0,6 %
Mölndal5,0 %+0,3 %
Orust4,6 %+0,5 %
Partille6,0 %−0,1 %
Skara7,9 %−0,8 %
Skövde6,6 %−0,8 %
Sotenäs5,4 %+0,8 %
Stenungsund4,5 %+0,1 %
Strömstad11,3 %+3,8 %
Svenljunga6,0 %+0,1 %
Tanum6,1 %−0,1 %
Tibro9,7 %−0,7 %
Tidaholm6,0 %−0,2 %
Tjörn3,8 %+0,4 %
Tranemo5,1 %0,0 %
Trollhättan11,9 %+0,5 %
Töreboda9,1 %−0,2 %
Uddevalla9,2 %+0,2 %
Ulricehamn5,0 %−0,2 %
Vara5,6 %+0,3 %
Vänersborg10,1 %+0,2 %
Vårgårda5,2 %−0,5 %
Åmål12,2 %−1,8 %
Öckerö3,3 %−0,1 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västra Götalands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Ale11,8 %−0,8 %
Alingsås15,7 %−0,6 %
Bengtsfors30,3 %−6,2 %
Bollebygd13,1 %+0,2 %
Borås18,0 %+0,4 %
Dals-Ed15,2 %−1,2 %
Essunga21,2 %−5,8 %
Falköping31,6 %−1,8 %
Färgelanda26,1 %+0,5 %
Grästorp15,4 %−0,2 %
Gullspång23,0 %−1,8 %
Göteborg18,4 %+0,7 %
Götene18,4 %+0,1 %
Herrljunga13,4 %−1,0 %
Hjo17,0 %−3,5 %
Härryda12,8 %+0,3 %
Karlsborg25,4 %−3,7 %
Kungälv14,7 %+0,2 %
Lerum12,8 %−0,8 %
Lidköping19,1 %−0,4 %
Lilla Edet13,6 %−0,6 %
Lysekil26,8 %−0,5 %
Mariestad17,1 %−2,3 %
Mark16,3 %+0,8 %
Mellerud31,2 %−4,6 %
Munkedal20,0 %−3,7 %
Mölndal11,8 %+0,7 %
Orust11,7 %−1,4 %
Partille13,9 %−0,2 %
Skara21,5 %−4,3 %
Skövde20,1 %−1,2 %
Sotenäs14,8 %+0,3 %
Stenungsund14,1 %+0,8 %
Strömstad20,6 %+4,5 %
Svenljunga18,0 %+0,7 %
Tanum20,0 %−2,0 %
Tibro28,4 %−3,8 %
Tidaholm21,0 %−1,1 %
Tjörn9,5 %−1,7 %
Tranemo14,8 %−1,5 %
Trollhättan26,9 %+0,2 %
Töreboda25,2 %−4,3 %
Uddevalla25,5 %−0,4 %
Ulricehamn16,2 %−1,1 %
Vara18,9 %+1,0 %
Vänersborg29,3 %−1,2 %
Vårgårda17,3 %−1,0 %
Åmål35,5 %−3,6 %
Öckerö12,9 %−1,7 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västra Götalands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Ale8,8 %−0,9 %
Alingsås8,6 %−0,5 %
Bengtsfors10,3 %−3,6 %
Bollebygd7,6 %−0,9 %
Borås8,9 %−0,7 %
Dals-Ed9,5 %+1,2 %
Essunga11,8 %+2,3 %
Falköping13,8 %−1,7 %
Färgelanda14,3 %+5,8 %
Grästorp13,7 %+0,4 %
Gullspång17,0 %+1,6 %
Göteborg10,5 %+0,2 %
Götene10,1 %+1,1 %
Herrljunga7,2 %−0,5 %
Hjo10,2 %−1,0 %
Härryda5,3 %−0,9 %
Karlsborg8,1 %−0,9 %
Kungälv7,0 %+0,6 %
Lerum7,5 %−0,5 %
Lidköping9,9 %−0,3 %
Lilla Edet9,9 %+2,0 %
Lysekil11,5 %+0,5 %
Mariestad7,9 %−0,4 %
Mark8,0 %+1,2 %
Mellerud13,5 %+1,6 %
Munkedal11,3 %+1,1 %
Mölndal6,1 %−0,8 %
Orust4,8 %+0,8 %
Partille7,8 %−1,0 %
Skara9,2 %−1,7 %
Skövde7,1 %−3,0 %
Sotenäs7,4 %+0,3 %
Stenungsund6,7 %−0,4 %
Strömstad17,0 %+9,2 %
Svenljunga9,7 %+0,6 %
Tanum8,8 %+0,3 %
Tibro11,7 %−0,5 %
Tidaholm9,9 %−0,8 %
Tjörn7,0 %+1,7 %
Tranemo8,9 %+1,6 %
Trollhättan14,6 %0,0 %
Töreboda18,0 %+0,5 %
Uddevalla10,9 %+0,1 %
Ulricehamn6,4 %−1,6 %
Vara8,6 %0,0 %
Vänersborg15,2 %+0,6 %
Vårgårda6,6 %−2,5 %
Åmål19,9 %−2,0 %
Öckerö6,0 %−0,3 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.