Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Norsjö

Norsjö kommun | Arbetslöshet |
Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Norsjö
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan september 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Norsjö kommun minskat. I april fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Norsjö kommun med 5,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i april på 16,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under april månad rapporterade Norsjö en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 105 av 1 842 invånare i åldern 16 till 64 år i Norsjö kommun var inskrivna som arbetssökande (28 färre än i april i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Norsjö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,7 procent.

Norsjö är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Norsjö hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (5,7 procent i kommunen, jämfört med 6,1 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (5,1 procent), medan Åsele har den högsta (9,1 procent). För att Norsjö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle elva personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,1 procentenheter) och ligger nu på 8,2 procent.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,2 procent i Norsjö under april månad, motsvarande 33 av 204 personer. Det är 5,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−11 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan september 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,7 till 16,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,5 procentenheter i Norsjö. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Norsjö om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Sorsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Robertsfors har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+4,4 procentenheter). I april var 11,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 19 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sex personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Norsjö stigit elva månader i följd (upp från 7,1 procent i maj 2020 till 11,5 procent nu).

Medan Norsjö har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 2,6 procentenheter högre i Norsjö.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
NorsjöVästerbottenHela landet
Hela arbetskraften5,7 %−1,3 % 6,1 %−0,2 % 8,2 %+0,1 %
Bland utlandsfödda16,2 %−5,3 % 16,8 %−2,0 % 19,5 %−0,5 %
Bland ungdomar11,5 %+4,4 % 8,9 %−0,5 % 10,5 %−0,3 %
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bjurholm6,1 %−3,4 %
Dorotea6,6 %−0,1 %
Lycksele7,3 %−0,1 %
Malå5,9 %+0,4 %
Nordmaling6,5 %−1,9 %
Norsjö5,7 %−1,3 %
Robertsfors5,5 %−0,1 %
Skellefteå5,7 %−0,2 %
Sorsele5,1 %−1,3 %
Storuman6,5 %−0,6 %
Umeå6,1 %−0,1 %
Vilhelmina8,8 %−0,2 %
Vindeln5,2 %−0,7 %
Vännäs6,1 %+0,2 %
Åsele9,1 %+0,9 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bjurholm17,7 %−9,7 %
Dorotea20,0 %−0,8 %
Lycksele22,3 %−2,7 %
Malå19,6 %0,0 %
Nordmaling20,8 %−5,8 %
Norsjö16,2 %−5,3 %
Robertsfors18,6 %−1,2 %
Skellefteå16,6 %−2,9 %
Sorsele8,5 %−6,5 %
Storuman19,4 %−7,2 %
Umeå16,0 %−0,8 %
Vilhelmina20,3 %−6,4 %
Vindeln13,5 %−6,2 %
Vännäs20,4 %−1,2 %
Åsele19,1 %−0,2 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bjurholm5,2 %−2,3 %
Dorotea8,3 %−4,4 %
Lycksele9,9 %−3,4 %
Malå10,9 %+5,5 %
Nordmaling11,5 %−2,7 %
Norsjö11,5 %+4,4 %
Robertsfors10,3 %+0,3 %
Skellefteå9,0 %−0,2 %
Sorsele7,0 %−2,1 %
Storuman11,0 %−1,1 %
Umeå8,1 %−0,4 %
Vilhelmina13,4 %−2,1 %
Vindeln11,6 %−0,2 %
Vännäs11,7 %+1,1 %
Åsele12,8 %+2,1 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.