Efter 14 månaders uppgång: nu sjunker arbetslösheten i Skellefteå

Skellefteå kommun | Arbetslöshet |
Efter 14 månaders uppgång: nu sjunker arbetslösheten i Skellefteå
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan januari 2020 har arbetslösheten i Skellefteå kommun ökat, men i april vände utvecklingen då andelen arbetslösa sjönk något jämfört med året innan.

Under april månad rapporterade Skellefteå en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 2 033 av 35 667 invånare i åldern 16 till 64 år i Skellefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (78 färre än i april i fjol).

Även om den senaste månadens nedgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående 14 månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.

Skellefteå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Skellefteå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (5,7 procent i kommunen, jämfört med 6,1 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (5,1 procent), medan Åsele har den högsta (9,1 procent). För att Skellefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 214 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,1 procentenheter) och ligger nu på 8,2 procent.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,6 procent i Skellefteå under april månad, motsvarande 634 av 3 819 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−66 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över sex år i sträck. Sedan augusti 2014 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,8 till 16,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2015.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,9 procentenheter i Skellefteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,7 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Skellefteå som i andra kommuner i Västerbotten. Sorsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Robertsfors har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,2 procentenheter). I april var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 347 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 23 personer på ett års sikt.

Det är första gången på 20 månader som arbetslösheten bland unga minskar.

Medan Skellefteå har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
SkellefteåVästerbottenHela landet
Hela arbetskraften5,7 %−0,2 % 6,1 %−0,2 % 8,2 %+0,1 %
Bland utlandsfödda16,6 %−2,9 % 16,8 %−2,0 % 19,5 %−0,5 %
Bland ungdomar9,0 %−0,2 % 8,9 %−0,5 % 10,5 %−0,3 %
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bjurholm6,1 %−3,4 %
Dorotea6,6 %−0,1 %
Lycksele7,3 %−0,1 %
Malå5,9 %+0,4 %
Nordmaling6,5 %−1,9 %
Norsjö5,7 %−1,3 %
Robertsfors5,5 %−0,1 %
Skellefteå5,7 %−0,2 %
Sorsele5,1 %−1,3 %
Storuman6,5 %−0,6 %
Umeå6,1 %−0,1 %
Vilhelmina8,8 %−0,2 %
Vindeln5,2 %−0,7 %
Vännäs6,1 %+0,2 %
Åsele9,1 %+0,9 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bjurholm17,7 %−9,7 %
Dorotea20,0 %−0,8 %
Lycksele22,3 %−2,7 %
Malå19,6 %0,0 %
Nordmaling20,8 %−5,8 %
Norsjö16,2 %−5,3 %
Robertsfors18,6 %−1,2 %
Skellefteå16,6 %−2,9 %
Sorsele8,5 %−6,5 %
Storuman19,4 %−7,2 %
Umeå16,0 %−0,8 %
Vilhelmina20,3 %−6,4 %
Vindeln13,5 %−6,2 %
Vännäs20,4 %−1,2 %
Åsele19,1 %−0,2 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bjurholm5,2 %−2,3 %
Dorotea8,3 %−4,4 %
Lycksele9,9 %−3,4 %
Malå10,9 %+5,5 %
Nordmaling11,5 %−2,7 %
Norsjö11,5 %+4,4 %
Robertsfors10,3 %+0,3 %
Skellefteå9,0 %−0,2 %
Sorsele7,0 %−2,1 %
Storuman11,0 %−1,1 %
Umeå8,1 %−0,4 %
Vilhelmina13,4 %−2,1 %
Vindeln11,6 %−0,2 %
Vännäs11,7 %+1,1 %
Åsele12,8 %+2,1 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.