Arbetslösheten stiger för 20:e månaden i följd i Ånge

Ånge kommun | Arbetslöshet |
Arbetslösheten stiger för 20:e månaden i följd i Ånge
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan augusti 2019 har arbetslösheten i Ånge kommun ökat. I april fortsatte den utvecklingen.

Under april månad rapporterade Ånge en total arbetslöshet på 7,5 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,3 procentenheter). I Västernorrlands län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 331 av 4 413 invånare i åldern 16 till 64 år i Ånge kommun var inskrivna som arbetssökande (13 fler än i april i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Ånge är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan augusti 2019 har arbetslösheten gått upp från 6,2 till 7,5 procent.

Ånge går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Västernorrlands län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Kramfors där arbetslösheten sjunker med 1,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ånge alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Västernorrlands län (7,5 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Ånge har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Härnösand har den högsta (11,6 procent).

I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,1 procentenheter) och ligger nu på 8,2 procent.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,9 procent i Ånge under april månad, motsvarande 89 av 406 personer. Det är 6,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−36 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,0 till 21,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,4 procentenheter i Ånge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−6,8 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Ånge om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Efter nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Ånge nu den lägsta arbetslösheten i Västernorrland. Härnösand har högsta arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (32,9 procent).

Ungdomsarbetslöshet ökar

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,9 procentenheter). I april var 10,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 46 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med tre personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Ånge stigit 13 månader i följd (upp från 9,2 procent i mars 2020 till 10,7 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ånge lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,3 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
ÅngeVästernorrlandHela landet
Hela arbetskraften7,5 %+0,3 % 8,5 %−0,5 % 8,2 %+0,1 %
Bland utlandsfödda21,9 %−6,5 % 25,5 %−2,8 % 19,5 %−0,5 %
Bland ungdomar10,7 %+0,9 % 13,0 %−0,5 % 10,5 %−0,3 %
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Härnösand11,6 %−0,7 %
Kramfors9,2 %−1,0 %
Sollefteå8,5 %−0,4 %
Sundsvall8,1 %−0,5 %
Timrå8,2 %+0,3 %
Ånge7,5 %+0,3 %
Örnsköldsvik8,0 %−0,9 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Härnösand32,9 %−3,7 %
Kramfors26,8 %−3,8 %
Sollefteå24,6 %−1,4 %
Sundsvall22,7 %−2,5 %
Timrå22,8 %+0,1 %
Ånge21,9 %−6,5 %
Örnsköldsvik27,8 %−3,6 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Härnösand16,9 %0,0 %
Kramfors13,6 %−4,1 %
Sollefteå12,1 %−0,9 %
Sundsvall12,3 %−0,3 %
Timrå15,4 %+1,3 %
Ånge10,7 %+0,9 %
Örnsköldsvik12,1 %−0,9 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.