Högsta arbetslösheten på tre år i Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun | Arbetslöshet |
Högsta arbetslösheten på tre år i Arvidsjaur
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Arvidsjaurs kommun noterar i april den högsta arbetslösheten sedan november 2017.

Under april månad rapporterade Arvidsjaur en total arbetslöshet på 9,3 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,3 procentenheter). I Norrbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 288 av 3 097 invånare i åldern 16 till 64 år i Arvidsjaurs kommun var inskrivna som arbetssökande (två fler än i april i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Arvidsjaur är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2020 har arbetslösheten gått upp från 7,1 till 9,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den högsta sedan november 2017.

I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Övertorneå där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Arvidsjaur hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (9,3 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Gällivare har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Haparanda har den högsta (10,8 procent). För att Arvidsjaur skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gällivare skulle 164 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,1 procentenheter) och ligger nu på 8,2 procent.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,5 procent i Arvidsjaur under april månad, motsvarande 95 av 358 personer. Det är 0,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 om man räknar personer). Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de fyra föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,2 procentenheter i Arvidsjaur. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Arvidsjaur om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker något

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,1 procentenheter). I april var 14,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 50 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arvidsjaur högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,3 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
ArvidsjaurNorrbottenHela landet
Hela arbetskraften9,3 %+0,3 % 6,5 %−0,2 % 8,2 %+0,1 %
Bland utlandsfödda26,5 %−0,3 % 16,1 %−1,5 % 19,5 %−0,5 %
Bland ungdomar14,8 %−0,1 % 9,5 %−0,6 % 10,5 %−0,3 %
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Arjeplog7,7 %+0,5 %
Arvidsjaur9,3 %+0,3 %
Boden7,0 %−0,3 %
Gällivare4,0 %−0,2 %
Haparanda10,8 %−0,6 %
Jokkmokk5,1 %−0,8 %
Kalix6,6 %0,0 %
Kiruna4,3 %−0,2 %
Luleå6,9 %−0,4 %
Pajala6,2 %−1,2 %
Piteå6,1 %0,0 %
Älvsbyn9,0 %+0,8 %
Överkalix7,6 %+1,5 %
Övertorneå7,5 %−1,7 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Arjeplog18,9 %−0,8 %
Arvidsjaur26,5 %−0,3 %
Boden18,9 %−3,0 %
Gällivare11,6 %−0,5 %
Haparanda13,2 %−1,8 %
Jokkmokk14,7 %−3,5 %
Kalix15,5 %+1,8 %
Kiruna11,6 %−1,2 %
Luleå17,0 %−1,4 %
Pajala13,2 %−5,6 %
Piteå16,4 %−2,0 %
Älvsbyn23,9 %+1,1 %
Överkalix19,5 %+2,8 %
Övertorneå13,3 %−4,1 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Arjeplog13,0 %+3,9 %
Arvidsjaur14,8 %−0,1 %
Boden11,0 %−0,5 %
Gällivare6,3 %−1,0 %
Haparanda15,2 %−0,6 %
Jokkmokk7,6 %−2,0 %
Kalix10,4 %+0,4 %
Kiruna7,6 %+0,6 %
Luleå8,9 %−0,8 %
Pajala7,5 %−4,4 %
Piteå9,2 %−1,4 %
Älvsbyn11,8 %+0,3 %
Överkalix9,7 %+3,8 %
Övertorneå15,2 %+0,3 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.