Över fyra års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Söderhamn

Söderhamns kommun | Arbetslöshet |
Över fyra års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Söderhamn
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan januari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Söderhamns kommun minskat. I april fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Söderhamns kommun med 2,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i april på 35,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under april månad rapporterade Söderhamn en total arbetslöshet på 11,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Gävleborgs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 354 av 11 774 invånare i åldern 16 till 64 år i Söderhamns kommun var inskrivna som arbetssökande (108 färre än i april i fjol).

Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.

Söderhamn är inte den enda kommunen i Gävleborg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i åtta av tio kommuner. Störst är minskningen i Ockelbo där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Söderhamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Gävleborgs län (11,5 procent i kommunen, jämfört med 10,2 procent i hela länet). Nordanstig har den lägsta arbetslösheten i länet (7,9 procent), medan Sandviken har den högsta (11,6 procent). För att Söderhamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Nordanstig skulle 424 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,1 procentenheter) och ligger nu på 8,2 procent.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 35,8 procent i Söderhamn under april månad, motsvarande 647 av 1 807 personer. Det är 2,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−84 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan januari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 52,1 till 35,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 24,3 procentenheter i Söderhamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Söderhamn om man jämför med andra kommuner i Gävleborg. Gävle har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ovanåker har den största.

Trots nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Söderhamn nu den högsta arbetslösheten i Gävleborg. Hudiksvall har lägst arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (24,3 procent).

Ungdomsarbetslöshet ökar något

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,1 procentenheter). I april var 20,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 219 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 34 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Söderhamn stigit 18 månader i följd (upp från 16,8 procent i oktober 2019 till 20,2 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Söderhamn högre än i Gävleborg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,5 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
SöderhamnGävleborgHela landet
Hela arbetskraften11,5 %−0,6 % 10,2 %−0,3 % 8,2 %+0,1 %
Bland utlandsfödda35,8 %−2,6 % 29,5 %−2,1 % 19,5 %−0,5 %
Bland ungdomar20,2 %+0,1 % 16,7 %+0,8 % 10,5 %−0,3 %
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bollnäs10,4 %−0,9 %
Gävle10,7 %+0,5 %
Hofors9,6 %−1,3 %
Hudiksvall8,3 %−0,1 %
Ljusdal9,5 %−0,4 %
Nordanstig7,9 %+1,0 %
Ockelbo9,8 %−1,9 %
Ovanåker8,7 %−0,4 %
Sandviken11,6 %−1,3 %
Söderhamn11,5 %−0,6 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bollnäs33,2 %−4,3 %
Gävle27,9 %0,0 %
Hofors27,7 %−6,1 %
Hudiksvall24,3 %−0,6 %
Ljusdal29,7 %−1,9 %
Nordanstig25,7 %+2,0 %
Ockelbo32,7 %−6,1 %
Ovanåker35,2 %+2,3 %
Sandviken31,1 %−5,9 %
Söderhamn35,8 %−2,6 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Bollnäs17,8 %+0,3 %
Gävle15,8 %+1,7 %
Hofors21,7 %+1,8 %
Hudiksvall15,1 %+0,1 %
Ljusdal13,9 %−2,5 %
Nordanstig16,9 %+3,6 %
Ockelbo12,8 %−3,7 %
Ovanåker14,1 %−3,3 %
Sandviken19,3 %+2,3 %
Söderhamn20,2 %+0,1 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.