Efter 16 månaders uppgång: nu sjunker arbetslösheten i Kungsbacka

Kungsbacka kommun | Arbetslöshet |
Efter 16 månaders uppgång: nu sjunker arbetslösheten i Kungsbacka
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan november 2019 har arbetslösheten i Kungsbacka kommun ökat, men i april vände utvecklingen då andelen arbetslösa sjönk något jämfört med året innan.

Under april månad rapporterade Kungsbacka en total arbetslöshet på 3,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,1 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 666 av 42 718 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (två fler än i april i fjol).

Även om den senaste månadens nedgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående 16 månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i fyra av sex kommuner. Störst är minskningen i Halmstad där arbetslösheten sjunker med 0,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (3,9 procent i kommunen, jämfört med 6,4 procent i hela länet). Kungsbacka har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Hylte har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,1 procentenheter) och ligger nu på 8,2 procent.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,1 procent i Kungsbacka under april månad, motsvarande 560 av 4 275 personer. Det är 0,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,2 procentenheter i Kungsbacka. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I april var 5,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 224 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 71 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,9 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i april
KungsbackaHallandHela landet
Hela arbetskraften3,9 %−0,1 % 6,4 %−0,2 % 8,2 %+0,1 %
Bland utlandsfödda13,1 %−0,9 % 19,5 %−0,5 % 19,5 %−0,5 %
Bland ungdomar5,3 %−1,8 % 8,2 %−0,9 % 10,5 %−0,3 %
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Falkenberg7,3 %+0,2 %
Halmstad8,5 %−0,3 %
Hylte11,0 %−0,2 %
Kungsbacka3,9 %−0,1 %
Laholm6,8 %+0,1 %
Varberg5,0 %−0,2 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Falkenberg21,7 %+1,4 %
Halmstad21,5 %−0,7 %
Hylte26,7 %−0,4 %
Kungsbacka13,1 %−0,9 %
Laholm20,3 %−1,3 %
Varberg15,3 %−1,0 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Falkenberg8,9 %−0,4 %
Halmstad10,0 %−0,8 %
Hylte13,8 %−0,9 %
Kungsbacka5,3 %−1,8 %
Laholm10,3 %+1,9 %
Varberg6,7 %−1,1 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.