En något kallare april än normalt i Markaryd

Markaryds kommun | Väder |

April var kallare än normalt i Markaryds kommun. Under 23 av 30 dagar låg dygnsmedeltemperaturen under det historiska snittet.

Under april månad uppmättes en medeltemperatur på +5,0 grader vid mätstationen Markaryd i Markaryds kommun.

Mätstationen har varit aktiv sedan 1973. Normaltemperaturen för april är +5,7 grader.

Ladda ner den här grafen som png
Notera att det saknas temperaturdata för nio år i den här tidsserien.
De varmaste och kallaste aprilmånaderna sedan 1973
ÅrMedeltemperatur
2009+9,0 grader
2011+9,0 grader
2000+8,5 grader
2018+8,1 grader
2014+7,9 grader
2019+7,7 grader
2007+7,6 grader
1999+7,3 grader
2008+6,9 grader
2020+6,9 grader
ÅrMedeltemperatur
1977+3,1 grader
1985+3,2 grader
1986+3,3 grader
1973+3,6 grader
1979+3,7 grader
1975+3,8 grader
1978+3,8 grader
1976+3,9 grader
1981+4,2 grader
1997+4,2 grader

Kallast den 5 april

Månadens varmaste dag var söndagen den 18 april (+11,7 grader), medan måndagen den 5 april kallaste (+1,4 grader).

Under 23 av 30 dagar låg medeltemperaturen under det normala i Markaryd. Nio av de här dagarna var temperaturen betydligt1 lägre än vanligt.

Ladda ner den här grafen som png

Metod

  • Den här artikeln bygger på historisk observationsdata från SMHI för mätstationen Markaryd i Markaryds kommun.
  • Den historiska medeltemperaturen, som vi beskriver som "normalnivå", är baserad på ett rakt medel av åren 1973–2021.
  • Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan komma att justeras i efterhand.

1 Vi drar gränsen för "betydligt" vid två graders differens från det historiska medeltalet.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.