Mindre industriutsläpp i Skåne – men fortfarande långt från klimatmålen

Skåne län |
Mindre industriutsläpp i Skåne – men fortfarande långt från klimatmålen
Flickr (PD)

Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning i fjol, på tolv procent. Även i Skåne län minskade industrins utsläpp av växthusgaser, för andra året i rad.

Skåneindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 1,1 miljoner ton koldioxid under år 2020. Det är sex procent mindre än året innan.

Den enskilt största utsläpparen i Skåne län var SYSAV, med Sysavs avfallsförbränningsanläggning. Anläggningen stod ensam för omkring en femtedel av länets samlade utsläpp av växthusgaser. Deras utsläpp är dock något mindre än året innan.

De tio största utsläpparna i Skåne län (ton CO₂-ekvivalenter)
AnläggningÄgareUtsläppSektor
Sysavs avfallsförbränningsanläggningSYSAV243 707El och fjärrvärme
Höganäs SwedenHöganäs Sweden165 734Järn- och stålindustri
Örtofta sockerbrukNordic Sugar106 212Livsmedelsindustri
FilbornaverketÖresundskraft Kraft & Värme93 876El och fjärrvärme
Norcarb Engineered CarbonsNorcarb Engineered Carbons74 108Kemiindustri
Perstorp Specialty ChemicalsPerstorp Specialty Chemicals47 405Kemiindustri
Boliden BergsöeBoliden Bergsöe39 728Metallindustri (exkl. järn och stål)
HeleneholmsverketE.ON Värme Sverige37 004El och fjärrvärme
Kemira KemiKemira Kemi30 816Kemiindustri
Befesa ScandustBefesa Scandust29 450Övrig industri

Rekordminskning i landet som helhet

Industrins utsläpp står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige (de så kallade territoriella utsläppen). Landets industriutsläpp har sakta minskat de senaste decennierna, från en topp i mitten av 1990-talet, men minskningen har varit långsam.

Fjolåret sticker ut med en rekordstor utsläppsminskning, på nästan tolv procent. En del av minskningen kan förklaras med produktionstapp till följd av covid-19-pandemin, och av en varm inledning på vintern. Men en del tycks också vara av mer permanent karaktär.

– Inom energisektorn har flera anläggningar fasat ut kol och torv ur sin mix. Det är finns ju ingen garanti att det är permanent, men där har ju skett en faktisk förändring, säger Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Fortfarande är dock den nedåtgående kurvan för flack för att möta de nationella klimatmålen.

– Det kommer att krävas en ganska drastisk förändring framöver, säger Roman Hackl, som konstaterar att handeln med utsläppsrätter ännu inte har gett samma effekt på utsläppen i Sverige som i en del andra europeiska länder.

– För att driva en förändring i Sverige är priserna fortfarande för låga, eftersom eftersom industrin vi har här har högre omställningskostnader. Då skulle det krävas högre priser.

www.newsworthy.se/koldioxidbudget/ kan du läsa mer om hur stora utsläppsminskningar som krävs för att nå de klimatmålet, nerbrutet län för län.

De största utsläppen i Sverige kommer från stålindustrin, och den största utsläpparen i hela landet är liksom tidigare år SSAB, med sitt stora stålverk i Luleå, följda av Cementa och Preem.

I Naturvårdsverkets statistik finns de industrier som ingår EU:s handel med utsläppsrätter. Det är i praktiken alla större industrier och kraft- och värmeanläggningar. All data finns hos Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.