Fler försäljningar av bostadsrätter i Region Gotland än på sex år

Region Gotland | Fastighetspriser |
Fler försäljningar av bostadsrätter i Region Gotland än på sex år
Sniper Zeta, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Mellan januari och mars såldes 259 bostadsrätter i Region Gotland. Det är fler än någon tremånadersperiod sedan 2015.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda bostadsrätterna i Region Gotland hade ett genomsnittligt pris på 2,4 miljoner kronor. I fjol gjordes 131 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Statistiken visar även på en prisuppgång i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna av bostadsrätter i kommunen var 3 procent högre än för tre månader sedan.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor ökar kännbart

Villapriserna har gått upp i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 4 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Sammanlagt såldes 59 villor i Region Gotland mellan januari och mars till ett genomsnittligt pris på 4,1 miljoner kronor. I fjol gjordes 69 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Priserna på fritidshus stiger kännbart

Priserna på fritidshus har gått upp i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tolv månaderna visar på en uppgång med 15 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Sammanlagt såldes 14 fritidshus i Region Gotland mellan januari och mars till ett genomsnittligt pris på 2,9 miljoner kronor. I fjol gjordes 14 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Tabeller

Försäljningar av villor i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Gotland+4 % 594,1 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Gotland+3 % 2592,4 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Gotland+15 % 142,9 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 25 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.