En något mildare mars än normalt i Markaryd

Markaryds kommun | Väder |

Mars var mildare än normalt i Markaryds kommun. Under 21 av 31 dagar låg dygnsmedeltemperaturen över det historiska snittet. Den 30 mars stack ut som den 2:a varmaste dagen för månaden på 48 år.

Under mars månad uppmättes en medeltemperatur på +3,0 grader vid mätstationen Markaryd i Markaryds kommun.

Mätstationen har varit aktiv sedan 1973. Normaltemperaturen för mars är +1,2 grader.

Ladda ner den här grafen som png
Notera att det saknas temperaturdata för 13 år i den här tidsserien.

Med klimatförändringen kan vi förvänta oss gradvis varmare temperaturer. Under det senaste decenniet har mars varit varmare än snittet åtta av tio år i Markaryd.

Samtidigt ska historisk observationsdata läsas med viss försiktighet. Förändringar i mikroklimat (till exempel urbanisering) kan driva upp temperaturerna.

De varmaste och kallaste marsmånaderna sedan 1973
ÅrMedeltemperatur
2007+4,9 grader
2019+4,1 grader
2015+3,6 grader
2017+3,3 grader
1973+3,2 grader
2020+3,0 grader
2021+3,0 grader
2002+2,9 grader
2016+2,8 grader
1974+2,5 grader
ÅrMedeltemperatur
1987−3,4 grader
2006−3,2 grader
2013−2,6 grader
1976−2,5 grader
1980−1,6 grader
1984−0,8 grader
2005−0,8 grader
2001−0,6 grader
1985−0,1 grader
19790,0 grader

Den 30 mars var historiskt varm

Den dag som framför allt stack ut som exceptionellt varm var tisdagen den 30 mars med en medeltemperatur på +11,4 grader. Det var den näst varmaste marsdagen som uppmätts vid Markaryd mätstation. Även den 31:a och 31:a var bland de tio varmaste dagarna någonsin.

Notera dock att förändringar i mikroklimat kan spela in här.

Under 21 av 31 dagar låg medeltemperaturen över det normala i Markaryd. Tolv av de här dagarna var temperaturen betydligt1 högre än vanligt.

Ladda ner den här grafen som png

Metod

  • Den här artikeln bygger på historisk observationsdata från SMHI för mätstationen Markaryd i Markaryds kommun.
  • Den historiska medeltemperaturen, som vi beskriver som "normalnivå", är baserad på ett rakt medel av åren 1973–2021.
  • Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan komma att justeras i efterhand. När den här artikeln skrevs hade SMHI inte pulblicerat någon officiell månadsmedeltemperatur för Markaryd. Vi har istället räknat ut ett snitt baserat på rapporterade dygnsmedeltemperaturer.

1 Vi drar gränsen för "betydligt" vid två graders differens från det historiska medeltalet.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.