Många försäljningar av bostadsrätter i Region Gotland

Region Gotland | Fastighetspriser |
Många försäljningar av bostadsrätter i Region Gotland
Sniper Zeta, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Mellan december och februari såldes 227 bostadsrätter i Region Gotland. Det är relativt många sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Under december till februari såldes det 47 fler bostadsrätter i Region Gotland än snittet för det senaste året. Detta trots att bostadsmarknaden under december till februari, historiskt sett, varit förhållandevis lugn.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda bostadsrätterna i Region Gotland hade ett genomsnittligt pris på 2,4 miljoner kronor. I fjol gjordes 115 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna av bostadsrätter i kommunen var 8 procent högre än för tre månader sedan.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor oförändrade

Villapriserna står i stort sett stilla i Region Gotland. Medelpriset på de på försäljningarna under de senaste tre månaderna låg på samma nivå som för tre månader sedan.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Sammanlagt såldes 52 villor i Region Gotland mellan december och februari till ett genomsnittligt pris på 3,6 miljoner kronor. I fjol gjordes 49 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Priserna på fritidshus ökar kännbart

Priserna på fritidshus har gått upp i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tolv månaderna visar på en uppgång med 15 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Sammanlagt såldes åtta fritidshus i Region Gotland mellan december 2020 och februari till ett genomsnittligt pris på 3,0 miljoner kronor. I fjol gjordes sju affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Tabeller

Försäljningar av villor i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Gotland0 % 523,6 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Gotland+8 % 2272,4 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Gotland+15 % 83,0 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 25 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.