Många försäljningar av villor i Region Gotland

Region Gotland | Fastighetspriser |
Många försäljningar av villor i Region Gotland
Anna Alexander Olsson, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Mellan juni och augusti såldes 139 villor i Region Gotland. Det är relativt många sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Under juni till augusti såldes det 39 fler villor i Region Gotland än snittet för det senaste året. Juni till augusti är, historiskt sett, en tid då det säljs fler villor än under resten av året, men också om vi tar det här i beaktande var bostadsmarknaden ovanligt aktiv under de senaste tre månaderna.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda villorna i Region Gotland hade ett genomsnittligt pris på 3,4 miljoner kronor. I fjol gjordes 113 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 5 procent högre än för tre månader sedan.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter går kännbart uppåt

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 11 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Sammanlagt såldes 173 bostadsrätter i Region Gotland mellan juni och augusti till ett genomsnittligt pris på 2,2 miljoner kronor. I fjol gjordes 165 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Priserna på fritidshus ökar kännbart

Priserna på fritidshus har gått upp i Region Gotland. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tolv månaderna visar på en uppgång med 7 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Sammanlagt såldes 55 fritidshus i Region Gotland mellan juni och augusti till ett genomsnittligt pris på 2,8 miljoner kronor. I fjol gjordes 62 affärer vid den här tiden på året.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Tabeller

Försäljningar av villor i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar
(senaste 3 månaderna)
Medelpris
(kr)
Gotland+5 % 1393,4 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar
(senaste 3 månaderna)
Medelpris
(kr)
Gotland+11 % 1732,2 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Gotlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar
(senaste 3 månaderna)
Medelpris
(kr)
Gotland+7 % 552,8 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 25 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.