Klimatprognosen: Tingsryd förlorar minst två veckors snö

Tingsryds kommun | Klimat |
Klimatprognosen: Tingsryd förlorar minst två veckors snö
joncandy, Flickr (CC BY-SA 2.0)

Klimatförändringen gör att Tingsryd sannolikt kommer att förlora sju av tio snödagar inom 50 år. Kanske ännu mer om vi inte minskar utsläppen.
Newsworthy har med hjälp av SMHI:s klimatmodeller tagit reda på chanserna till en vit jul – nu och i framtiden.

Till jul är det en sak många önskar sig: att vakna upp till snö utanför fönstret. Men chanserna till det skiljer sig åt rejält beroende på var man bor i vårt avlånga land.

I år ser man ut att få ta sig en bra bit norrut för att få en vit jul. Och ser man till det senaste decenniet är chansen till en vit jul i södra Sverige ungefär en på tio. I höjd med Stockholm börjar chanserna närma sig 50 procent.

Hur ser det ut i Tingsryd? Vid mätstationen Tingsryd-Degerhaga, den närmaste mätstationen som har data för snödjup, har det bara varit minst en centimeter snö på juldagens morgon under två av nio år på 2010-talet. Mest snö kom det år 2010 då det fanns 43 centimeter snö på marken.

Snö – en hotad art

Klimatförändringar gör att vintrarna i Sverige kommer bli allt kortare. Frågan är inte om vi kommer att ha färre dagar med snö, utan snarare hur många. Det här är någonting som SMHI gör detaljerade analyser om.

De har tittat på hur framtidens klimat kan komma att se ut, beroende på hur halterna av koldioxid utvecklas under resten av århundradet.

Under de senaste decennierna har de som bor i Tingsryd kunnat räkna med i genomsnitt 27 dagar med minst fem centimeter snö, alltså ungefär tre veckor under en typisk vinter.

Men framtidens vintrar och jular ser ut att bli rejält annorlunda. Om 50 år tror klimatforskare att det bara kommer att finnas snö i Tingsryd mellan tre och sju dagar en typisk vinter.

Även det mest optimistiska scenariot är en minskning med två veckor jämfört med i dag. Detta bygger på en värld där utsläppen börjar minska år 2040, något som kräver kraftfulla klimatåtgärder. Under det mer pessimistiska, som bygger på att utsläppen fortsatt ökar genom hela århundradet, försvinner över tre veckor med snö.

Det är SMHI:s klimatforskare har tagit fram dessa framtidsscenarion, som gäller för åren 2069 till 2098.

Snölöshet flyttar norrut

I dag är det bara några platser i sydligaste Sverige som, i snitt, får färre än tio dagar med snö per vinter. I slutet av århundradet kommer den gränsen ha flyttats norrut och omfatta stora delar av Götaland. I värsta fall så långt som Gävle.

Norrland kommer förlora fler dagar med snö, men relativt sett är det de södra delarna av landet som tappar mest. I delar av Skåne förväntas minst 75 procent av alla dagar med snö försvinna.

Vilket av dessa scenarion som blir verklighet om femtio år beror på hur mycket och hur snabbt världen agerar mot klimatförändringarna.

Den här artikeln publiceras i samarbete med Aftonbladet. Jobbar du på en lokaltidning är du fri att återpublicera innehållet med hänvisning till nyhetstjänsten Newsworthy.

Så här har vi gjort

Vår analys bygger på SMHI:s modellerade data, som visar förväntat antalet dagar med minst fem centimeter snö i hela landet.

I större kommuner kan prognoserna variera även inom kommunen. Vi har här utgått från den största tätorten i varje kommun. De stycken som beskriver snödjupet under 2010-talet bygger på observationer från den närmaste mätstationen, som ligger högst 20 kilometer bort och har snödjupsdata för minst sex av nio jular på 2010-talet. För tätorter utan en sådan mätstation inom 20km har vi inte data om 2010-talets jular.

När SMHI tar fram analyser på framtidens klimat gör man det för olika scenarier. Det finns alltid osäkerheter när man gör antaganden om framtiden. Dessa scenarier visar vilka effekter olika framtida halter av växthusgaser i atmosfären väntas ha.

Vi redovisar här två scenarion: RCP 4.5 (det optimistiska) och RCP 8.5 (det pessimistiska). RCP 4.5-scenariot bygger på att de globala utsläppen börjar minska år 2040. För att detta ska bli verklighet krävs alltså en kraftfull klimatpolitik. RCP 8.5-scenariot visar antar att utsläppen fortsätter att öka genom hela århundradet, utan tillkommande klimatpolitik.

Med dagens snötäcke avses perioden 1991–2013, också modellerad enligt RCP 4.5-scenariot, medan framtidens data täcker in åren 2069–2098.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.