Arbetslösheten i Bjurholm är stabil, medan den faller i andra kommuner i Västerbotten

Bjurholms kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

14 av 15 kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i mars. i Bjurholm däremot ligger den på samma nivå som förra året.

Under mars månad rapporterade Bjurholms kommun en total arbetslöshet på 6,2 procent. Det är i samma nivå som i mars i fjol. I Västerbottens län däremot sjunker arbetslösheten

Sett till antalet personer betyder det att 69 av 1 113 invånare i åldern 16 till 651 år i Bjurholms kommun var inskrivna som arbetssökande (tre fler än i mars i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

Bjurholm går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Västerbottens län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Vilhelmina, där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Arbetslösheten i Bjurholm ligger över nivån i hela Västerbottens län (6,2 procent i kommunen, jämfört med 4,0 procent i hela länet). Skellefteå och Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,8 procent). För att Bjurholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå och Sorsele skulle 30 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,1 procent i Bjurholm under mars månad, motsvarande 31 av 171 personer. Det är 0,7 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+4 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,9 procentenheter i Bjurholm. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bjurholms kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Bjurholm om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sorsele har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+2,9 procentenheter). I mars var 6,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med fyra personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bjurholms kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Bjurholm högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner i fler format

13 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 13 arbetsplatsannonser i Bjurholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Bjurholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor24
Marknadsundersökare och intervjuare14
Specialistläkare44
Anläggningsarbetare11
Arbetsterapeuter11
Barnskötare11
Butikssäljare, fackhandel11
Handpaketerare och andra fabriksarbetare11
Vårdbiträden11*

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Bjurholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
BjurholmVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,2 %±0,0 % 4,0 %−0,8 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda18,1 %+0,7 % 11,3 %−2,2 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar6,3 %+2,9 % 5,0 %−1,6 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %±0,0 % 
Dorotea3,8 %−0,9 % 
Lycksele5,4 %−0,5 % 
Malå3,8 %−0,8 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,9 %−0,7 % 
Robertsfors3,9 %−0,6 % 
Skellefteå3,5 %−0,9 % 
Sorsele3,5 %−0,3 % 
Storuman4,1 %−1,2 % 
Umeå3,9 %−0,7 % 
Vilhelmina5,1 %−2,4 % 
Vindeln4,1 %−0,2 % 
Vännäs3,9 %−1,1 % 
Åsele6,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm18,1 %+0,7 % 
Dorotea10,8 %−0,3 % 
Lycksele15,4 %−1,5 % 
Malå14,1 %−4,7 % 
Nordmaling14,5 %−1,4 % 
Norsjö14,4 %−4,5 % 
Robertsfors13,6 %+0,1 % 
Skellefteå10,8 %−3,3 % 
Sorsele14,0 %+2,8 % 
Storuman15,8 %−0,9 % 
Umeå10,5 %−1,9 % 
Vilhelmina13,7 %−5,0 % 
Vindeln9,8 %−0,3 % 
Vännäs12,8 %−3,1 % 
Åsele11,5 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,3 %+2,9 % 
Dorotea4,5 %+0,6 % 
Lycksele9,0 %+0,6 % 
Malå5,3 %−3,9 % 
Nordmaling7,9 %−1,2 % 
Norsjö7,7 %+1,6 % 
Robertsfors5,9 %−1,7 % 
Skellefteå4,3 %−1,8 % 
Sorsele4,6 %+1,7 % 
Storuman4,7 %−3,0 % 
Umeå4,6 %−1,6 % 
Vilhelmina4,9 %−5,0 % 
Vindeln6,0 %−0,9 % 
Vännäs6,3 %−1,7 % 
Åsele8,7 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.